От XV век насам пет глобални империи са емитирали световната резервна валута (тоест тази, която най-често се използва от други страни) средно за период от 94 години. Последната такава валута е доларът, който има статут на резерв повече от 100 години. С ...

От началото на годината в Европа се разраства енергийна криза, която предизвика недоволството на гражданите и постави политиците пред много труднорешими казуси. Докато на ниво Европейски съюз посоката на действие е единна и включваща ...

Глобална и тежка инфлация като настоящата не е просто случайно явление, настъпващо поради едно или две временни изпитания, дори те да са война между Русия и Украйна и световна здравна криза. Съвременната финансова система е създала достатъчно ...

66 продукта са изтеглени от пазарите в страните членки на ЕСОбщо 233 от 627-те изпитани продукта, за които са подадени сигнали през системата за бързо предупреждение на Европейския съюз за опасни нехранителни продукти Safety Gate, не отговарят на поне ...

През последните години сме свидетели на нарастващ интерес от страна на централните банки към идеята за създаване на собствени дигитални валути. Във всяка една държава централната банка е тази, която емитира и управлява местната валута и ...

След години на привидно безкраен растеж технологичният сектор и неговите масивни финансови оценки започват да се свиват в резултат на непредсказуемата икономическа обстановка в света. Тъй като целият пазар се опитва да се приспособи към ...

В Обединеното кралство се разраства безпрецедентна за последните десетилетия криза – все по-голям брой търговци затварят вратите на магазините си пред лицето на непосилни разходи. Рекордната годишна инфлация от 10,1% през юли и енергийните ...

Експертите на Кофас алармират, че инфлационният натиск върху енергийните вложения оказва значително въздействие върху металната промишленост и че настоящата промяна на пазара на метали отразява предстоящата мрачна икономическа перспектива ...

За първи път от 11 години насам Европейската централна банка увеличи основната си лихва с 0,5%, загатвайки за още предстоящи повишения през месец септември. Така референтната лихва по депозитите става 0%, с което се слага край на дългогодишните ...