Влизането на България в Еврозоната ще се забави поне с две години, смята бившият финансов министър Симеон Дянков.Проучване на социологическа агенция Тренд сред пълнолетното население у нас, направено специално за финансовия форум NEXT DIFI 2022 на b2b ...

Допитването обхваща най-актуалните теми за българите в икономическата и финансовата сфера и ще отчете техните нагласи спрямо очертаващата се криза. Проучването ще бъде представено от Евелина Славкова, съосновател на агенция Тренд.Веднага след ...

Ръководството на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2023 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за ...

Рязкото покачване на лихвите от страна на ФЕД води до оскъпяване на долара, което в комбинация с ръста на цените на енергийните суровини и фискалното наследство на дълбоките дефицити от последните години, застрашава платежоспособността на ...

Специалното VII издание на международния финансов форум NEXT DiFi ще се състои на 12-и октомври 2022 г в присъствена форма. Събитието, организирана от b2b Media, ще обхване актуални теми свързани с цифровата трансформация, дигиталните финансови инструменти, ...

Шестото годишно проучване на Кофас за корпоративните плащания в Германия посочва, че дори и в условия на влошена икономическа обстановка, дълговете на немските компании остават умерени. Въпреки това бизнесът е бдителен в краткосрочен план и ...

От XV век насам пет глобални империи са емитирали световната резервна валута (тоест тази, която най-често се използва от други страни) средно за период от 94 години. Последната такава валута е доларът, който има статут на резерв повече от 100 години. С ...

От началото на годината в Европа се разраства енергийна криза, която предизвика недоволството на гражданите и постави политиците пред много труднорешими казуси. Докато на ниво Европейски съюз посоката на действие е единна и включваща ...

Глобална и тежка инфлация като настоящата не е просто случайно явление, настъпващо поради едно или две временни изпитания, дори те да са война между Русия и Украйна и световна здравна криза. Съвременната финансова система е създала достатъчно ...

66 продукта са изтеглени от пазарите в страните членки на ЕСОбщо 233 от 627-те изпитани продукта, за които са подадени сигнали през системата за бързо предупреждение на Европейския съюз за опасни нехранителни продукти Safety Gate, не отговарят на поне ...