БАСКОМ и ИКТ Клъстер - Варна: Ние трябва да преведем икономиката на България през индустриалната революция на дигиталната трансформация

Нови 10 технологични училища в страната поиска ИТ бизнесът от държавата. Образованието и подготовката на таланти за индустрията остават ексклузивен приоритет

Ние не просто се развиваме добре, а сме структуроопределящ сектор. Без дигиталната трансформация, която се осъществява от нас, в следващите 10 години нито един друг сектор от българската икономика няма да бъде конкурентоспособен. Това послание отправиха изпълнителните директори на софтуерните компании - членове на БАСКОМ и ИКТ Клъстер - Варна. Те проведоха обща среща във Варна, където се състоя традиционният есенен дискусионен формат на БАСКОМ. На нея присъства и кметът на града Иван Портних.​


Като регионалната организация, която движи визията за развитие на ИКТ общността във Варна, представи ИКТ Клъстер -а неговият председател Емил Цанков. Той очерта инициативите на организацията през последната година: развитие на бранда на ИКТ Клъстер -а, създаване на ICT Corner в Икономическия и Техническия университети, надграждането му с ICT Collaboration Space в Техническия университет, месечни срещи на софтуерните компании, университети, НПО-та и публична администрация, подпомагане на изграждането на Информационен център за бежанците от Украйна, съвместни инициативи с другите клъстери и асоциации, развитие на експерименталната програма за ученически практики, провеждани 10 дни в 10 фирми, паралелно със стажантските програми и стипендии.​

Като организация с богати традиции представи БАСКОМ председателят на УС на асоциацията Доброслав Димитров. Той очерта основните предизвикателства пред бранша на национално ниво: без повече експерименти с максималния осигурителен праг, без промяна в данъчната рамка, позициониране на България като добро място за ИТ кариера и създаване на нови 10 технологични училища в страната през следващите четири години.​

„Не можем да очакваме добро образование по информационни технологии, без да си даваме сметка, че 40% от учениците са функционално неграмотни“, сподели Наталия Митева, член на УС на БАСКОМ. Тя обобщи положителните резултати от програмите, в които участва асоциацията: Приложен програмист и „Обучение за ИТ умения и кариера“, както и активностите по линия на професионално образование и обучение, където БАСКОМ е ангажирана с експертиза в Консултативния съвет към МОН, в обсъждането на законодателни промени, в актуализиране на списъка с професиите, изпитните програми и учебните планове, както и в методологията за подбор на 24-те Центъра за високи постижения в професионалните гимназии, за които са заделени над 70 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост.​

Паралелно с дискусионния формат БАСКОМ и ИКТ Клъстер - Варна проведоха среща с ученици, студенти и преподаватели в града, където представители на различни софтуерни компании разказаха успешните истории на своя бизнес и поощриха младежите да търсят професионална реализация в ИТ сферата. Срещата бе оценена като силно вдъхновяваща и мотивираща.

БАСКОМ и ИКТ Клъстер - Варна: Ние трябва да преведем икономиката на България през индустриалната революция на дигиталната трансформация

В тази връзка БАСКОМ пое ангажимента да я мултиплицира и в други градове в страната, като специален фокус на асоциацията ще бъде и привличането и подпомагането на нови преподаватели по информационни технологии.

Business Tree - новият проект на БАСКОМ – също бе акцент на срещата. „С тази инициатива целим да подпомогнем дигитализацията на всички бизнеси и сектори на икономиката като част от нашата отговорност да развиваме бизнес средата и еко системата“, каза на свой ред Марина Шидероф, член на УС на БАСКОМ.

Тя разказа повече за събитията, които ще таргетират различните компании в съответните сектори и ще се фокусират върху представяне на ползите от внедряване на цифрови решения, разказ за успешни дигитални истории в съответния сектор и презентиране на конкретни подходящи продукти.

Вижте още: