Нетера пуска портал за наблюдение в реално време и автоматизирана заявка на услуги

Българският технологичен лидер Нетера е избран да предоставя телекомуникационни услуги на водещите международни оператори Vodafonе Group и Orange Business Services.

Партньорството с Orange Business Services (OBS) стартира през 2009 г., когато Нетера е избрана за основен доставчик на телекомуникационни услуги на територията на България. След спечелен международен търг Нетера вече е и ексклузивен доставчик на цялостна комплексна услуга за територията на Хърватия, където оперират над 90 корпоративни клиенти на OBS.

 „Разширяването на бизнес партньорството ни с OBS на територия извън нашата страна е доказателство за качеството на услугите ни, което напълно отговоря на високите бизнес изисквания на големите международни оператори. В спечеления търг се конкурирахме с още 10 международни оператори. Изграденото с годините доверие и високите ни стандарти на работа, ни дават възможност да продължим преговорните ни отношения с OBS за допълнително разширяване на общите ни проекти на Балканите.“ – сподели Невен Дилков, създател и управител на Нетера.

Втората голяма стратегическа сделка на технологичната компания, финализирана през последния месец, е с телекомуникационния оператор Vodafone Group. Той е новото попълнение към богатото портфолио от международни клиенти на Нетера, сред които са British Telecom, Turkcell Superonline, Verizon Business, Orange Business Services, Level 3, TATA Communications, China Telecom, UPC и др.

Българската компания Нетера е одобрена за доставчик на цялата Vodafone Group за услугите пренос на данни и предоставяне на Интернет достъп в страните от Централна и Източна Европа, прибалтийските републики и страните от Кавказкия регион.

„За своята над 20-годишна история Нетера успя да се наложи като предпочитан партньор за комплексни телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа. През последната година увеличихме точките си на присъствие с 25 % до 46 точки в България и още 18 в международен план. Именно добре развитата и отлично поддържана мрежа, предоставяща присъствие на три континента и присъствие в 21 центрове за данни, беше една от основните причини да бъдем избрани за партньор на Vodafone Group за тази огромна територия. “ - допълни Невен Дилков.

Паралелно с увеличаване на точките си на присъствие, Нетера продължава да инвестира и в увеличаването на прозрачността и достъпността на услугите си. След като миналата година лансира портала my.neterra.net, който позволява автоматизирана заявка на услуги и гарантиране на изпълнението им в рамките на часове, вече има добавена и нова функционалност. Тя отново е уникална за българския пазар като дава възможност на всеки клиент на компанията да наблюдава в  реално време качеството на предоставяните от Нетера услуги, предотвратяване на съмнителна активност и работата на клиентски системи и оборудване.

Вижте още: