Проектът за Електронен регистър на болничните листове и Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт за изплащане на парични обезщетения от ДОО, реализиран от НОИ и „Контракс“, е победител в категория „Публичен сектор“ на традиционния конкурс „ИТ проект на годината”, а разработката на специализирана ERP система Pathways в „Комак Медикал“, реализирана от екип на “Империя Мобайл”, е победителят в категория „Корпоративен сектор“ на инициативата.

Г-н Росен Желязков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) връчи отличие на победителя в категорията „Публичен сектор“ в конкурса, а г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) награди класиралия се на първо място в категорията “Корпоративен сектор”.

Церемонията по награждаването на победителите за 2016 г. в инициативата, организирана от вестник Computerworld България, се състоя на 21 февруари 2016 г., вторник, от 19.00 ч. в „София Хотел Балкан“ в столицата.

Конкурсът “ИТ проект на годината” се провежда за тринадесета година от вестник Computerworld България и за девети пореден път е подкрепен от Банка ДСК. 21 кандидатури се включиха в надпреварата през изминалата година, 9 от които се състезаваха в публичната сфера и 12 – в частния сектор. Банката традиционно осигурява парични награди за победителите в двете основни категории на конкурса.

ГОЛЕМИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ

ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ „ПУБЛИЧЕН СЕКТОР“ - ИТ ПРОЕКТЪТ НА НОИ
Националният осигурителен институт (НОИ) е една от първите администрации у нас, внедрили новите технологии с цел по-ефективното обслужване на клиентите. Вече години наред институцията предоставя справочни електронни услуги, насочени към осигурените и самоосигуряващи се лица – настоящи и бъдещи бенефициенти на краткосрочни и дългосрочни обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) с цел по-пълната им информираност относно техните права и по-добрата защита на интересите им. От началото на 2013 г. НОИ предлага и административни електронни услуги.

От 1 януари 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира изграждането на първия компонент „Регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“, от 2015 г. системата е в реална работа, т.е. лекарите започнаха да изпращат болничните листове по е-път към НОИ, а от 1 януари 2016 г. системата е отворена и към работодателите, които вече могат да пращат информация по е-път. До края на 2015 г. осигурителите (т.е. работодателите) трябваше да носят болничните на електронен носител или на хартия в териториалните поделения на НОИ. През 2017 година НОИ ще разработи и публикува за използване от регистрираните с електронен подпис осигурителите/самоосигуряващите се лица справочна и уеб-услуга за извличане на основни данни за своите осигурени лица от Електронния регистър на болничните листове с цел автоматичното им прехвърляне в електронните документи, с което ще се намалят грешките от въвеждане.

ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ „КОРПОРАТИВЕН СЕКТОР“ - ИТ ПРОЕКТЪТ НА „КОМАК МЕДИКАЛ“
Комак Медикал е най-голямата изцяло българска научно-изследователска компания, която оперира в 21 държави в Европа, управлявайки и контролирайки проекти в областта на клиничната медицина в партньорство с най-добрите здравни институции. Фирмата притежава медицински център, в който се провеждат клинични изпитвания в ранни фази.
Комак Медикал оперира в много специализирана и регулирана индустрия. С цел оптимизация на процесите и предоставяне на възможност за бъдещ растеж, компанията пое инициативата за внедряване на информационна система за управление на бизнеса. Комак Медикал направи анализ на пазара на текущите ERP и BPM продукти и взе стратегическо решение системата да стъпи на изцяло custom разработка. Основен мотив за този подход на изпълнение бяха оценените усилия за персонализиране (customization) и изпълнение на изискванията за сигурност при готово (of-the-shelf) решение, които бяха съизмерими с цената за разработка по поръчка. Комак Медикал възложи на Империя Мобайл цялостното изпълнение на проекта. Още на фазата на бизнес анализ и двете компании осъзнаха, че създават един уникален enterprise продукт, без аналог на българския пазар. Резултатът е ERP системата Pathways – единственото решение у нас с модулна бизнес архитектура, изключително високо ниво на сигурност на данните и възможно най-голяма гранулярност на конфигуриране на достъпа до информацията.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ПО ПОДКАТЕГОРИИ

В първата основна категория „Национални ИТ проекти, реализирани в публичния сектор“ през 2016 г. имаше кандидати в 4 подкатегории: „Централна администрация“, „Общинска администрация“, „Образование“ и „Здравеопазване“, като във всяка от тях бяха излъчени победители.

Класиралите се на първо място в подкатегориите на категория „Публичен сектор“ са:

Победител в подкатегория „Централна администрация“ е проектът за „Електронен регистър на болничните листове и Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт за изплащане на парични обезщетения от ДОО“, реализиран от НОИ и „Контракс“.

С най-много точки на първо място в подкатегория „Местна власт“ e проектът „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт“ на Националното сдружение на общините в Република България, изпълнен от „Технически университет – София–Технологии” ЕООД.

Първенец в подкатегория „Здравеопазване“ е проектът за изграждане на интегрирана болнична информационна система за оптимизация на всички работни системи и процеси във високотехнологичната МБАЛ „Света Марина” - Плевен. Проектът е реализиран от 17 различни компании от 7 държави, прилагайки и интегрирайки 13 различни ИТ решения и системи.

В подкатегория „Образование“ първа се класира 9-а Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ с проекта си за въвеждане на облачната платформа Microsoft Office 365.

Във втората основна категория на надпреварата - „Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор“, участниците се класираха в 3 подкатегории: „Големи компании“, „Средни и малки компании“ и „Банки и застрахователи“.

В конкурса беше връчено и едно специално отличие в публичния сектор за особен принос за развитието на екологични модерни технологии. То се присъжда на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането на информационна платформа по проект за мониторинг и информационна система за Черно море. Изпълнител е Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ с партньори СТЕМО и ЕСРИ България. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

Победители в подкатегориите на категория “Корпоративен сектор” са:

В подкатегория „Големи компании“ победител е проектът за решение за управление на поддръжката в производството Expert Maintenance във „Фесто Производство“, разработен и изпълнен от Ingenieurbuero Rueschen GmbH (Бремен)

Първенец в подкатегория „Средни и малки компании“ е разработката на специализирана ERP система „Pathways“ в „Комак Медикал“, като внедряването е реализирано от екип на “Империя Мобайл”

В подкатегория „Банки и застрахователи“ първи се класира проектът за „Интеграция на Salesforce CRM система и мобилно приложение B-Assist за обслужване на клиенти по застраховка „Здравна грижа“ на ЗЕАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, изпълнен от TBI Info и Next Consult

От 2008 г., когато Банка ДСК за първи път подкрепи инициативата, в печатното и електронното издание на медиата са публикувани над 220 проекта, а от началото на конкурса през далечната 2004 г. броят им надхвърля 300.

Целта на инициативата е да бъдат представени най-значимите, мащабни и ефективни ИТ проекти по изграждането и използването на информационни системи и решения в българските компании, предприятия и институции в национален мащаб през съответната година на провеждане на конкурса.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...