Progress дефинира 3 фактора за създаването на софтуер, който поставя хората в центъра на преживяването

Хората очакват приложенията, с които работят, да отговарят на личните им предпочитания и начин на живот

Progress обяви днес три ключови фактора в създаването на софтуерни приложения, които поставят хората в центъра на преживяването и работата с тях. Съвместната работа между специалистите от различните екипи, приспособяването на продуктите за хората с различни възможности и редовното валидиране на процесите, стоящи зад автоматизираните решения, са в основата на по-лично и близо взаимодействие с приложенията.

„През последните две години и половина се случиха редица трансформации в начина ни на живот и ролята на технологиите в него“, коментира Светлин Николаев, директор „Иновации и потребителско преживяване“ в Progress. „Необходимостта от повече свързаност доведе до повече инструменти за съвместна работа, нови дигитални канали, силно чувство за общност и емпатия. Хората вече очакват софтуерните продукти, които ползват, не просто да им помагат по-бързо и по-лесно да свършат работата си, а и да са насочени лично към тях – към техните предпочитания, различия, емоции дори.“

Въпреки че термините „софтуер с фокус върху човека“ и „потребителско преживяване“ често се използват като взаимнозаменяеми, те са различни. Създаването на софтуер с фокус върху човека взема под внимание навиците и поведенческите модели на хората, които биха ползвали продукта. Това включва подробно проучване на техните характеристики и особености. Създаването на потребителското преживяване е практическото приложение на резултатите от тези проучвания в крайния софтуерен продукт, обясни Николаев.

Целият екип е отговорен за преживяването на хората с продукта

От дизайн през разработка до тестване и поддръжка – всички в процеса по създаването на приложения са отговорни за повишаването на качеството на преживяването и стойността за потребителя. Необходимо е всички заедно да се потопят в начина на живот и мислене на реалните хора и да разберат техните уникални нужди, мотивация и предизвикателствата, с които се сблъскват. За да са сигурни, че улавят точно всеки нюанс, създателите трябва непрекъснато да търсят обратна връзка и да включват подобрения. Целта е да се създаде продукт, който е не само високотехнологичен, но и който хората с готовност ще приемат и ползват.

Приспособеността на продуктите за хора с различни възможности носи неочаквани ползи

Приспособеността на продуктите към хора с различни възможности може да донесе ползи на всички потребители. Представете си родител, който може да работи само с едната си ръка, защото с другата държи детето си, или барман, който се намира в шумна среда и не може да чуе клиентите си. Софтуерните решения, включващи функционалности, които адресират подобни ограничения, помагат не само на тези в нужда, но на всички хора да бъдат по-продуктивни. Все повече компании ще осъзнават и че чрез тях могат да привлекат нови клиенти и дори да навлязат на нови пазари.

Процесите за автоматизирани решения трябва да се проверяват често за обективност

Живеем в ерата на автоматизацията и прогнозните алгоритми. Функционалостите на продуктите за автоматизирано генериране на различни действия се свеждат до машинно самообучение и изкуствен интелект. Макар и да изглеждат обективни, технологиите могат да „носят“ предразсъдъци, често неосъзнавано от нас. Преди няколко години стана ясно, че вътрешната система на Amazon за автоматизирана оценка на резюмета на кандидати е показвала предпочитания към хора от мъжки пол. Това се е случило, защото компютърният модел е бил обучен да оценява кандидатите чрез наблюдение на тенденциите при резюметата, подавани в Amazon в 10-годишен период. Тъй като повечето са били от мъже, системата си е направила заключението, че тези кандидати са предпочитани. Такива случаи стават все по-чести, което налага по-строгата валидация и проверка на процесите при автоматизирано вземане на решения.

Навиците и очакванията на хората при взаимодействието им със софтуерни продукти се променят. Само компаниите, които отрано уловят и адресират новите нагласи и желания, ще успеят да повишат конкурентоспособността си и да създават иновации.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...