Британските туристи в зимните курорти бележат ръст от 6% спрямо 2019 г.
Британските туристи бележат ръст от 6% в Боровец спрямо предпандемичната 2019 г. Това обяви Благовеста Томова, председател на Съюза на хотелиерите в Боровец по време на среща с бизнеса в курорта с министъра на туризма Христо Проданов. Същият ръст отчитат и в другите два големи зимни курорта Банско и Пампорово. „Доволни сме от завръщането на британските туристи след сериозно отсъствие от 2 години заради пандемията“, каза Томова. Според нея България отчита успешен и доста снежен зимен сезон. Великобритания е най-големият и най-важният пазар за ски курортите.

Сериозни групи руски и украински туристи в Боровец нямаме от години. Идват само индивидуални гости, обясни Томова. Тя не очаква и в близко бъдеще да има такива. Другите пазари, от които през този сезон има най-много туристи в Боровец, са балканските държави – Сърбия, Северна Македония, Косово, Румъния и по-малко от Гърция и Турция. Благовеста Томова допълни, че на второ място по посещаемост в Боровец са българите. „Благодарим на българските туристи, които ни подкрепиха и по време на пандемията“, подчерта тя.

В хотел „Рила“ в Боровец има и многобройни украински граждани, които работят от началото на зимния сезон. В края на март техните визи изтичат и не искат да се връщат в Украйна, обясни Томова. Тя съобщи, че ще останат като бежанци и ще им осигурят настаняване и храна. След като получат статут ще могат да продължат да работят в хотела.

Министърът на туризма Христо Проданов обяви, че правителството разработва програма, която ще улесни издаването на документи на украинците, за да могат да останат и да работят в България. Хотелиерите и ресторантьорите в Боровец поставиха като основен проблем за бранша липсата на кадри. Те искат да се промени законодателството за осигуряването на работна ръка от трети страни и да се разреши почасовото наемане на служители.

Благовеста Томова обясни, че пред хотелиерите и ресторантьорите голяма пречка е чл. 7, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и за трудовата мобилност, който ограничава работодателите да наемат по-голям процент чужденци. Те настояват за премахването на ограничението заради липсата на български кадри. В Закона се казва, че фирмите не могат да наемат чужденци, които надвишават 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 6, а за малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия - 35 на сто.

“Истината е, че туризмът се е превърнал в непревликателна възможност за българите. Пандемията изостри още повече този проблем. Смятам, че първо трябва да се намери работа на българските кадри, а след това да се обръщаме към чуждестранните”, заяви министър Проданов. Той подчерта, че Министерството на туризма работи съвместно с Министерството на образованието по създаването на по-подходящи програми за учениците, както практики и стажове. Създадена и работна група с браншовите организации и Министерството на труда и социалната политика за промени в законодателството по отношение на наемането на чуждестранни кадри и вероятно процентите с броя на чужденците ще бъдат премахнати.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...