2022 е годината на въглищата

Покупките на втечнен природен газ на Европа оставят бедните страни с празни ръце

Всичко се случва точно според очакванията:

От януари до юни Европа е увеличила покупките на втечнен природен газ с 49%. Този пазар обаче е силно ограничен, така че всички останали могат да купят по-малко. Няколко примера са Китай (-21%), Индия (-16%), Пакистан (-15%), но същото се случва практически навсякъде. В резултат се наблюдават две ясни тенденции:

1. Почти навсякъде има сериозен недостиг на енергия и съответните режими на тока и недостиг на торове. Те смазват развиващите си икономики, които по принцип изискват много голям ежегоден ръст на потреблението на енергия и храна.

2. Всичко, което може, минава на въглища и нефтопродукти. Неслучайно цената на въглищата вече се е умножила почти по 3 от началото на годината до днес.

Преди няколко месеца обявих, че "2022 г. ще бъде годината на въглищата"... Скокът в потреблението им на глобално ниво - но не само в развиващите се страни, а също в Европа, САЩ и Япония - ще бъде шокиращ!

Вижте още:

На 5 август 2022 г. Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, и Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българската...