С пожелания няма да се стоплим

" - А когато сняг забръска, що ще чиниш ти зимъска?"

Намираме се в много странна ситуация:

Енергията е основата на цивилизацията. Тя осигурява най-важното, което е нужно на икономиката да работи и ние да съществуваме. Дълбоко се съмнявам политиците да не го осъзнават...

Европейският съюз (най-големият нетен вносител на енергия в света) се опитва да санкционира Русия (най-големият нетен износител на енергия в света). Санкциите включват отказ от покупки на нефт, газ и въглища от единствената страна, която е в състояние да ги осигури в нужните обеми и времеви хоризонт. Последното не е мое желание, а очевиден факт...

Цялата работа ми напомня на поведението на едно от децата на приятел: Когато искаше да постигне нещо, започваше да удря главата си в стената, докато го получи. Болката нямаше значение. Накрая просто седеше на пода и ревеше, обляно в кръв...

Европа е икономически колос на глинени крака. Трябва много бързо да вземе непопулярни решения, които да променят положението по отношение на енергийната и суровинната й сигурност и обезпеченост. Примери много - отваряне на затворени ядрени централи, мини и ТЕЦ; проучване и добив на нефт и газ; нови мини за метали и металургия; нови химически заводи...

За съжаление това не се случва нито в Брюксел, нито в Берлин или Париж. Основната причина е екстремното невежество на средния "образован" градски избирател, който живее с идеята, че "всичко е възможно, стига да го пожелаеш".

В Германия явно разбират по трудния начин, че с пожелания няма да се стоплят...

Вижте още:

На 5 август 2022 г. Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, и Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българската...