Доста объркани са в Европейската комисия понякога

Това става особено когато доминират единствено политически аргументи по строго икономическо-финансови теми.

Какво имам предвид:

1. Въглеродните емисии са ДАНЪК. Не може да има данък с борсова цена. Не може да има данък, където вършее спекулативен капитал. Данъкът е фиксиран, а не борсово определена величина.

Целта на данъците е реализиране на конкретни бюджетни цели , а така също и провеждането на държавни политики в някои сектори. В САЩ, въглеродни емисии се търгуват единствено и само от крайни замърсители, а в Европа се търгуват и от финансови спекуланти.

2. Искат да фиксиран цените на газа. Това е мега тъпотия, защото се отнемат стимулите с чисто пазарни механизми да се понижат цените през конкуриращите се доставчици. Социални помощи за нуждаещите се – ДА, но това е друго.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...