Бюджетът не е играчка и това стана ясно

Защо бюджет не трябва да се приема на крак, в последните дни на парламент или при липса на редовен кабинет? 

Отговорът е много прост - за да не се вреди на публичните финанси, тоест на всеки един от нас, който ги набавя.

През месец април 47-ото Народно събрание прие решение, според което именно в рамките на парламента ще се решава дали и колко пари да плати Агенция пътна инфраструктура по сключените от институцията договори. В крайна сметка депутатите приеха предложението на “ Продължаваме промяната” и решиха да се платят 50% от договорите. 

На 29 юни отиващият си 47-и парламент прие актуализацията на бюджета за 2022 г., внесена от Assen Vassilev. В актуализацията пари за плащане по тези договори не са предвидени. 

На 29 юли в последните дни на 47-ия парламент, по предложение на “Продължаваме промяната” и в частност на Настимир Ананиев, бяха внесени промени в ЗОП, според които строителните договори ще се индексират спрямо инфлацията. Добро-лошо, предложението мина и вече е закон. Сумата за плащане набъбва. 

На 28 ноември Конституционния съд отсъжда, че парламентът няма право да решава колко пари ще плаща АПИ по сключените договори. Тоест отменя решението на парламента. 

Отново на 28 ноември регионалният министър Шишков казва, че са очаквали това решение, но в актуализацията не са предвидени пари за плащане. Затова сега държавата ще бъде осъдена да плати пълните суми, заедно с индексацията и лихвите. 

Горните действия нанасят щета на бюджета в размер на стотици милиони. Защо? Защото някой е решил да приема финансова рамка и да си играе на законодател, без да има намерение да управлява.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...