Ефектите от развитието на Азиатско-Тихоокеански регион

Според ново проучване на Harvard Kennedy School, Китай, Индия, Индонезия, Уганда и Виетнам ще бъдат най-бързо растящите икономики през идващото десетилетие.

Това са все страни, които попадат в т.нар. Азиатско-Тихоокеански регион (без Уганда). Това е регионът, който условно е затворен в триъгълника Япония-Пакистан-Австралия. Има 4.5 милиарда жители, фабриката на света, с бързо растяща средна класа, огромни разстояния и гигантски ежегоден ръст на енергийното потребление - нефт, газ, въглища, ядрени централи, ВЕИ, електромобили... всичко!


Сравнението на резултатите от горното проучване със списъка на страните, които най-силно зависят от използване на въглища, е доста показателно - Южна Африка, Китай, Индия, Индонезия, Виетнам... По-надолу следват други страни от същия регион - Филипините, Япония, Австралия и т.н.

Съвпадението съвсем не е случайно:

Въглищата стоят в основата на всяка индустриална революция в историята - като започнем от Англия и Германия, минем през САЩ и Съветския съюз и стигнем до Япония, вкл. и България през втората половина на 20-ти век. Това е просто исторически факт.

В тази връзка реших да сравня и траекторията на изменение на СО2-емисиите от изгаряне на горива в Азиатско-Тихоокеанския регион, САЩ и ЕС. Графиката ясно показва какво се случва, но аз искам да обърна внимание на следните факти:

Емисиите в Азиатско-Тихоокеанския регион растат с ужасяваща скорост. Изпреварили са ЕС и САЩ още през 80-те и днес представляват над 52% от глобалните емисии. За сравнение ЕС вече дава само около 7%.

Ефектите от развитието на Азиатско-Тихоокеански регион

Ако вземем само развитието на емисиите през 21 век (2000-2022 или годините на "енергийния преход"), ще видим нещо интересно. САЩ и ЕС заедно са намалили годишните си СО2-емисии с 1.7 млрд. т. В това време Азиатско-Тихоокеанският регион е увеличил емисиите си с 10.3 млрд. т. Представено по друг начин това звучи така:

За всеки 1 тон спестени СО2-емисии в САЩ и ЕС, Азиатско-Тихоокеанският регион отчита 6 тона увеличение!

Това е средното съотношение, което имаме към днешна дата през 21 век.

Ефектите от развитието на Азиатско-Тихоокеански регион

Изводите всеки може да си ги прави сам. Аз просто се чудя какво ли ще се случва през идващото десетилетие при положение, че глобалният икономически ръст силно ще се концентрира там...

Ето и линк към цитираното проучване: https://phys.org/news/2023-07-china-indonesia-vietnam-global-growth.html

Вижте още: