Не е прецедент - срaмно и опасно е

Докато функционирането на единия ядрен блок от двата, които имаме е под въпрос за следващите 2 години, а дългосрочно не създаваме нови мощности; докато затваряме въглищни централи, а Германия отваря; докато има свръхскъп данък въглеродни емисии, който смазва финансово половината от електроенергийния ни потенциал - ТЕЦ-овете - ни; докато трошим своебразната батерия “Чаира” непоправимо; докато си застрашаваме енергийната сигурност в ера, в която цивилизацията и прогреса зависят от нея; докато ние се радваме, че вкарваме все повече ВЕИ като дял от електропроизводството, защото намалява количеството, което произвеждаме и трябва да внасяме; докато не съзнаваме, че централите, ползващи изкопаеми горива са незаобиколим балансьор на колебливото производство на ток от слънце и вятър…


Не, това няма да е “прецедент”. А новото нормално. И е срамно, но още по-лошо: опасно е…

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...