Облаците се сгъстяват над чуждестранните инвестиции

Два бяха факторите, спомагащи за привличане на инвестиции в България - ниска цена на електричеството и ниски работни заплати. Някои твърдят, че ниските данъци също са фактор, но моето мнение е, че лицензионните режими и високите осигуровки изяждат печалбата от ниските данъци.

В момента цената на електричеството е една от най-високите, а работните заплати определено не са най-ниските.

Отделно намаляващото население, лошата демография и лошото качество на образованието води до липсата на кадри.

Мисля, че облаците се сгъстяват над чуждестранните инвестиции в България и няма изгледи за слънце.

Вижте още: