Законът за фалит на физическите лица е мъртвороден

Запознах се с проекта на "ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА", предложен от министъра на правосъдието Krum Zarkov

За съжаление смятам, че той е мъртво роден и няма да се прилага, което не е нова практика в нашия полтически живот.

Ще се аргументирам в няколко последователни поста, понеже темата е много специфична, дълга и трудно смилаема. Ще подкрепям твърденията си с примери от моята практика.

МОТИВИТЕ за приемането на този законопроект са 11 страници, но лично аз не виждам отражението им в текстовете на закона. Най-съществения мотив, който аз видях е, че сме поели ангажимент за гласуването на този закон, при подписване на Плана за Възстановяване и устойчовост, по който очакваме пари от ЕС.
Група икономисти и юристи участваме в различни работни групи и сме отправяли неведнъж предложения от 2012г., но не видях никой от тях да е участвал в изготвянето на проекта за закона, което значи, че нашите предложения явно са били доста добре проучени и напълно заобиколени в този Проектозакон.

Както казах по-горе, след прочитането на 11 страници мотиви за приемането на закона, освен поетия ангажимент в Плана за възстановяване, не видях друг отразен мотив, който да реши реален проблем на човек, изпаднал в неплатежоспособнот.

Крайния ефект дори ще е още по-негативен, понеже с този проект се отнема възможността за РАБОТЕЩ закон за фалита на ФЛ. Ако се приеме в този му вид или в близък до този вариант, това ще доведе до години спорове в парламента за промени, които реално няма да доведат до каквито и да е облекчения за ФЛ и най важното - НЯМА ДА ГИ ВЪРНАТ ОТНОВО В СВЕТЛАТА ИКОНОМИКА, както и няма да ги спрат да напускат страната!

С две думи законът е така конструиран, че ако се опиташ да обявиш несъстоятелност като ФЛ, би рябвало да се простиш до живот с плановете си за нормален живот в България.

ЗАПОЧВАМ С ПРИМЕРИТЕ

"Изключения
Чл. 2. Законът не се прилага по отношение на физическите лица, които упражняват търговска дейност, стопанска дейност, занаят или свободна професия."

Това са Земеделски производители, Адвокати, Лекари, Застрахователни агенти, Брокери на недвижими имоти, Еднолични търговци... ИЗОБЩО ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е НА ТРУДОВ ДОГОВОР (на практика)! Това не са малко хора.

"Производството по несъстоятелност не се образува, когато длъжникът няма секвестируемо имущество, достатъчно за частично погасяване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите."

Тоест ако няма какво да Ви вземат, Вие няма да можете да се отървете от задълженията по тази процедура! ОСТАВАТЕ ДА СИ ДЪЛЖИТЕ. - Това не са малко хора!

В Чл. 9, ал 2 е описано кой НЕ Е ДОБРОСЪВЕСТЕН ДЛЪЖНИК и няма право да се възползва от тази процедура. Тоест ОСТАВА ДА СИ ДЪЛЖИ!
Описани са 8 хипотези на недобросъвестни длъжници. Още повече хора отпадат.

Дадено е и определение за "Добросъвестен длъжник"

"Добросъвестен е длъжникът, който поема задължения съобразно своето имуществено състояние и доходи и който със своите действия не уврежда умишлено или поради небрежност интересите на кредиторите си

С две думи даваме възможност за доста широко тълкувание на юристите "Ти аджеба добросъвестен ли си или просто си небрежен?"

В крайна сметка ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ТАКЪВ ЗАКОН е сериозно заобиколена! А тя е длъжниците да ИМАТ ИЗГОДА да останат в светлата икономика И ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ!!!

Ние практически сме изключили от прилагането на този закон масата от населението в България.

Освен това с описаните процедури не се гарантира ДОСТОЙНИЯ ЖИВОТ, дори бих казал някакъв финансов минимум на длъжника, така че той да не се замисля за работа на "черно".

По този въпрос мога да заключа, че този Проект с нищо не е по-облекчаващ за длъжника от вече съществуващата система за събиране на вземанията чрез ЧСИ.

Дори е парадоксално, че всеки човек с лош кредит към банка, може да бъде осъден за 3 месеца и събирането да е започнало, че дори и свършило за 6 месеца, още преди той да има възможност да заяви, че иска да се възползва от възможността за обявяване на фалит на ФЛ.

"Неплатежоспособен е длъжник, който в продължение на повече от 6 месеца не е в състояние да изпълни едно или повече изискуеми парични задължения на обща стойност над 10 минимални работни заплати."

Вижте още: