42% от българите вярват, че щастието им зависи от тях самите

BluePo!nt и Praktika представят ексклузивно проучване, което сочи, че сме по-щастливи днес спрямо 2018 г.

На специално събитие под надслов „По-щастливи от очакваното“ бяха представени резултатите от проучването на агенцията за маркетингови проучвания – BluePo!nt. То очертава тенденциите за щастието на българите през 2023 г. спрямо 2018 г. Данните показват силното чувство на оптимизъм, с което е заредена нацията ни, въпреки кризисните времена, през които преминаваме. С 4% се е вдигнал делът на хората, които вярват, че щастието зависи от самите нас (42%), спрямо 38% през 2018 г.. Заедно с водещи експерти-практици, данните бяха дискутирани в три направления – лично, кариерно и семейно щастие.

„Проучването, което реализирахме, изследва нагласата към щастието на българина, пречупена през призмата на различните социални групи, в които той съществува. Резултатите показват, че щастливият човек е в най-голяма степен здрав, обичан и се радва на малките неща. Хармонията и спокойствието, в противовес на динамиката в ежедневието, препраща към щастливите хора“, каза Юлиан Добрев, управител и директор „Анализи“, BluePo!nt.

В топ 3 на спонтанните отговори, изследващи дефиницията за щастие, част от проучването, се подреждат здраве (27,3%), спокойствие (16,9%) и здраво семейство (15,5%). Съотношението между тях е много по балансирано днес, спрямо 2023 г., когато здравето взима по-осезаем превес. Най-ключовите приоритети са отново насочени към осигуряване на добро бъдеще за децата (95,2%), следвани от постигането на финансова независимост (96% или над 3% ръст спрямо 2018 г). За 70,6% от българите е все по-важно да отделят време за благотворителност.

Едва след това по степен на важност се подреждат високата работна позиция (60,1%), новите придобивки – автомобил (22,2%), дрехи (25,6%), и пътуванията в чужбина (19,8%). Отговорността към собственото щастие е все по-осъзната. 43,6% от респондентите твърдят, че щастието им зависи както от тях самите, така и от други фактори извън собственото влияние. 42% вярват, че държат в щастието си в свои ръце.

„Ние сме устойчиви, закърмени и възпитани с разбирането, че търсим външна помощ и въпреки това – успяваме да се справим сами. Пандемията е предизвикателство, което не успя да ни пречупи. Истината е, че българите като нация, притежаваме топли сърца и искаме да сме част от социума. Доказахме, че сме устойчиви, но и адаптивни, което ни помага в преодоляването на трудностите. Вярвам, че тази устойчивост все повече ще се утвърждава както в личен план, така и на работното място – особено в големите градове, които привличат младите хора, мотивирани да се развиват“, коментира Ирена Жотева – управляващ партньор, HILL International Bulgaria.

Проучването утвърждава усещането за стабилност у работещите. В следващите 2 години стремежът на 37,4% от тях е да останат на настоящото си работно място, а на 13,8% - да заемат дори по-висока позиция там. Едва 16,6% отговарят уверено, че ще работят в друга компания. За сравнение, през 2018 г. същият дял е 24%. 84,8% от анкетираните поставят семейството си пред работата. 87,7% заявяват, че ходят на работа с удоволствие, а по-малко от една трета (27,2%) отделят твърде много време за професионалните си задължения.

Резултатите показват ръст в склонността за живот в България – 72% спрямо 67,6% през 2018 г. Намалява делът и на хората, които обмислят емиграция или вече са предприели конкретни стъпки в тази посока. 73,7% от анкетираните са удовлетворени от своя стандарт на живот днес, спрямо 67,3% през 2018 г. 59,5% очакват положителна промяна в същата посока към 2023 г. По отношение на плановете за бъдещето, 66% от респондентите планират почивка в чужбина тази година (спрямо 62,5% през 2018 г.), над 30% - да имат дете/ деца, а 55% - да се издигнат в кариерен план. Стремежът към позитивна промяна обхваща и времето за почивка – пътувания (95,2%) и прекарване на време с близки, семейство и приятели (94,8%).

,,Докато останахме затворени вкъщи, обърнахме повече внимание на интересите и способностите на близките си хора. Благодарение на забавянето на динамиката, семейството все повече се разпознава като ключов елемент в дефиницията за щастие на българите. И това го превръща в инвестиция, по-важна от (не)движимата собственост. А щастието на нас самите се предава на работното място и неизменно води до едно по-щастливо общество“, споделя Младен Владимиров – психолог.

Количественото проучване е реализирано с онлайн анкета сред 521 души (спрямо 512 през 2018 г.). Данните са събрани в периода 1-28 февруари 2023 г. С цел максимална сравнимост на резултатите, въпросите, зададени на респондентите преди 5 години, са запазени непроменени, за да очертаят промените в нагласите за щастието на българите днес.

42% от българите вярват, че щастието им зависи от тях самите

Партньор на събитието „По-щастливи от очакваното“ бе „Престиж 96“, чиято мисия е създаване на качествени продукти, които носят радост. Домакин бе платформата за обучения и събития в сферата на комуникациите – Praktika в комуникационната група на The Smarts. „Щастливите събития се случват, когато хубавите неща съвпаднат. Тъкмо едно такова е възможността да представим проучването на BluePo!nt само седмица след Световния ден на щастието. Резултатите от него са в унисон с данните от Световното изследване на ООН, което подрежда България на 77-мо място в класацията за най-щастлива нация между 150 държави – 8 места по-напред, в сравнение с 2022 г.“, коментира Гергана Иванова, управляващ партньор на The Smarts.

„Резултатите наистина показват, че щастието е в големите неща – здраве, любов, благосъстояние. Докато преди то в голяма степен е въпрос на лично усещане, днес то е необходимост, за да успяваме заедно“, допълни Александър Христов, управляващ партньор на ,,Параграф 42“.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...