Това се равнява на средната годишна консумация на електроенергия на 1 600 домакинства

Следвайки своите цели по отношение на „Климат, енергия и околна среда“, BILLA България намали потреблението си на електроенергия с 8% и разходваните ресурси на природен газ с 5% за 2020 спрямо 2019 година, като по този начин са спестени 2 250 тона въглеродни емисии. Данните са от системата за енергиен мениджмънт ISO 50 001, където веригата е сертифицирана от TUV Austria. Те отразяват цялостния принос на веригата за подобряване на енергийната ефективност във всички магазини в страната. За постигането на тези резултати, компанията предприе мерки в четири приоритетни направления:

    • автоматизация на вътрешно и външно осветление, отопление, климатизация и вентилация;

    • подмяна на системи за отопление, вентилация и климатизация;

    • монтаж на стъклени врати на хладилните витрини;

    • подмяна на старото луминисцентно осветление със светодиодно такова.

„Оптимизацията на ресурси и отговорното потребление на енергия винаги са били сред приоритетите на компанията. Стъпките в тази посока допринасят както за по-леката работа на служителите, така и за комфорта на нашите клиенти. Резултатите в посока енергийна ефективност само за последната година са изключително обнадеждаващи. Планираме през следващите месеци да продължаваме да търсим възможности да намаляваме потребяваните ресурси дори повече, без това да се отразява негативно на качеството на продуктите, които предоставяме на своите клиенти,“ сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

Стъпки за намаляване на консумацията на електроенергия и природен газ в четирите ключови направления са планирани и за настоящата 2021 г. В посока автоматизация, с цел гарантиране на оптимална работа на всички съоръжения в обектите на BILLA, предстои да се осъществят 35 нови проекта. Плановете за подмяна на стари системи за отопление и климатизация с нови, по-енергийно ефективни, които да осигуряват по-добър комфорт за клиентите, са двойно по-амбициозни, в сравнение с предходната 2020 г. – предстоят нови 16 проекта, след успешно реализираните 7 в миналата година.

След въвеждането като стандарт на монтирането на стъклени врати на хладилните витрини, такива са поставени в 33 обекта на веригата. До края на годината, тази практика ще продължи да се прилага във всички магазини на BILLA, които предстои да бъдат открити или реконструирани. Същото важи и за въвеждането на енергийно ефективно светодиодно осветление, което внася допълнителен комфорт и по-добра осветеност на продуктите. Броят на изпълнените проекти по тази линия през 2020 г. е 10, а планираните за настоящата 2021 г. са 15.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...