BILLA България съдейства за разделното събиране на 199 тона текстил през 2021 г.

В подкрепа на добрите резултати, компанията ще разположи контейнери за текстил на територията на търговски обекти в още 3 града

За четвърта поредна година, BILLA България съдейства в подкрепа на каузата за разделно събиране на текстил и утвърждава партньорството си с Българския Червен кръст и Humanita. През 2021 г. веригата съдейства за събирането на 199 тона текстил в специализирани контейнери, разположени в ключови обекти в четири града в страната – София, Пловдив, Варна и Перник. В резултат, компанията предотвратява производството на близо 15 тона нов текстил и подпомага спестяването на близо 3 000 тона въглеродни емисии.Доклад за оценка на екологичните, социални и икономически ползи, изготвен от партньорите по проекти, сочи още, че на база постигнатите резултати е предотвратено използването на 1 084 152 куб. м вода, замърсяването със 199 тона отпадъци и замърсяването с пестициди само за добива на памук в размер на 129 кг, а оттам – и използването на плодородна земя в размер на 129 хектара. Спестени са още 1 732 509 кВч енергия за производство на памук и полиестер, 15 920 лв. от общинските бюджети и предотвратено използването на 35 820 кг петрол за производство на полиестер.

„Щастливи сме, че за поредна година подкрепяме инициатива с огромни ползи както за хората, така и за опазването на околната среда. Производството на текстил е четвъртата по ред индустрия, която в най-голяма степен оставя негативен отпечатък върху планетата. Вярваме, че с последователни стъпки в подкрепата на подобни проекти, ще съдействаме за по-добро бъдеще за всички нас. Благодарим на своите служители и всички клиенти, които припознат каузата и използват контейнерите, чието съществуване допринася и за една по-образцова градска среда,“ сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

През настоящата година веригата ще продължи да подкрепя инициативата и дори поетапно ще разширява нейния обхват чрез поставяне на контейнери за разделно събиране на текстил на територията на пет търговски обекта в три града в страната, а именно Варна, Бургас и Севлиево.

BILLA България подкрепя съвместния проект на Българския Червен кръст и Humanita за разделно събиране на дрехи и домашен текстил, излезли извън употреба от домакинствата, от 2017 г. За всеки килограм разделно събран текстил в контейнерите, обозначени с логото на БЧК в обектите на BILLA, са генерирани парични средства дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към организацията. Част от събраното количество поддържа кризисен резерв към този фонд, включващ сезонно подходящи сортирани дрехи за реагиране при бедствия и целево дарение на пострадали хора. Останалата част обезпечава облекло и домашен текстил за хора в страни от Третия свят с много нисък стандарт на живот, които не могат да си позволят закупуването на новопроизведени текстилни продукти.

Вижте още: