Един по-устойчив старт на академичната година с кампанията S-Lifestyle

Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ даде един по-устойчив старт на новата академична учебна 2022/2023 година чрез закриването на успешно провелата се в периода през септември кампания S-Lifestyle. Целта на кампанията е да насърчи устойчивия студентски живот и устойчивите активности, които Факултетът може да предложи като:


• Намаляване на ползването на пластмаса за еднократна употреба

• Разделно събиране

• Ползване на външните пространства

• Опазване на цветята и водните стени

• Ползване на различни форми на устойчив транспорт

• Включване в доброволческите акции на студентските организации

S-Lifestyle се проведе онлайн като за създаването на по-устойчиви умения, поведение и култура бяха създадени визии и видеа, промотиращи устойчивостта в посока на:

Храненето

Модата

Транспорта

Дома

Устойчивият начин на живот и студентските активности в тази посока не спират с приключването на кампанията и ще бъдат насърчавани и през остатъка от учебната година, с помощта на ръководения от доц. д-р Марина Стефанова, преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и директор на МП „Отговорно и устойчиво управление“, екип и с активното участие на студентите от Стопанския факултет.

Един по-устойчив старт на академичната година с кампанията S-Lifestyle

Кампанията е част от проекта Univer City и се провежда с подкрепата на програма „Еразъм+“ на ЕС, Център за развитие на човешките ресурси, Европейски младежки портал, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Вижте още: