Фондация Модерно образование и БКДМП представиха наръчници в помощ на наставници в дуалното обучение

В проекта Sustain Vet се включиха участници от България, Северна Македония, Литва и Испания

Фондация Модерно образование и Браншовата камара на мебелната и дървообработващата промишленост (БКДМП) представиха наръчници за ментори на Национална среща за иновации в дуалното обучение, която се проведе на 28 септември в „София Хотел Балкан“ в столицата.

Събитието се явява заключителна част на проекта „Умения за оцеляване за обучители на стажанти в начално ПОО (SUSTAIN VET)“, организиран от Фондация Модерно образование. БКДМП е основен партньор, тъй като подкрепата на дуалното обучение е една от основните мисии на Камарата. В рамките на SUSTAIN VET са разработени „Методология за обучители на наставници в дуалното обучение“ и „Наръчник на наставника в дуалното обучение“ съвместно от Фондация Модерно образование, БКДМП и партньори от Испания, Северна Македония и Литва.

„За нас като представители на една от най-големите браншови организации образованието е основен приоритет. Важно е фокусираме вниманието на обществото върху необходимостта от дуално обучение и повишаване на квалификацията на кадрите, защото те са най-големият капитал на всяка компания. Фирмите от сектора са модернизирани и автоматизирани и имат нужда от образовани млади хора.

За нас е важно от по-ранна възраст да стимулираме интереса на учениците към нашия бранш с цел бъдеща реализация. Методологията и наръчника, които бяха изготвени като част от проекта, са безценно помагало за компаниите, които членуват в Камарата. Смятаме, че с тези нови обучителни инструменти ще дадем нов тласък за интеграцията на все повече млади хора в нашия отрасъл“, заяви по време на събитието председателят на БКДМП проф. Васил Живков.

Той изтъкна изключителната полза от съвместната инициатива и възможността представители на компаниите от сектора да се информират относно новостите в дуалното обучение. В рамките на проекта SUSTAIN VET наставниците от фирмите-членове на БКДМП получиха полезен набор от инструменти, чрез които да планират, проектират и реализират по-ефективно стажовете на ученици в производството. Те имаха шанс да се запознаят с различни спосособи за създаване и изпълнение на учебната програма за обучение в производството, за ефективно проследяване на напредъка на стажантите и предоставяне на конструктивна обратна връзка.

Петя Евтимова, председател на Фондация Модерно образование, акцентира върху ролята на наставниците в дуалното обучение, които трябва да бъдат информирани и мотивирани за отговорната роля, която поемат като ментори на учениците. „Инструментите, които разработихме, съчетават опита на България, Литва, Северна Македония и Испания. За основа на наръчника избрахме ситуационната дидактика – обучение чрез различни професионални ситуации, в които попадат менторите и техните ученици.

Идеята ни беше да помогнем на наставниците със задачи, които не са типични за тях - обикновено това са експерти от различни предприятия и сфери на дейност и за тях не е свойствено да обучават млади хора. Тяхната роля е да предадат знанията и уменията си за производствените дейности на младите хора, да ги подкрепят и да изразят емпатия“, обясни повече за проекта Боряна Георгиева, член на УС на Фондация за модерно образование.

„Включихме се в проекта, защото искахме да обменим опит. Работили сме с професионални училища и компании в Барселона и имахме натрупана доста информация. Разполагаме с ресурси за подобрение на уменията на обучителите и основната ни цел беше да ги споделим с останалите участници. Участваме в проекти за дуалното обучение на Еразъм вече 10 г.

Разполагаме и с разработен наръчник за обучители – как да се справят с ежедневните дейности като ментори. Дуалната система и в България, и в Испания е поставена пред сходни предизвикателства – компаниите имат желание да участват, но твърде често не разполагат с подготвени хора, които да обучават младите хора, особено в по-малките фирми.

Те обикновено са експерти в тяхната си област, но нямат знанията да обучават – как да планират, организират и реализират обучението. Проблемът е всеобщ, европейски, и трябва да работим за подобряването на ситуацията“, сподели Моника Морено от M&M Profuture Training, Барселона, участник в проекта SUSTAIN VET.

Фондация Модерно образование и БКДМП представиха наръчници в помощ на наставници в дуалното обучение

В официалната част на форума се включиха Петя Евтимова, председател на Фондация Модерно образование, заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев и др. По време на форума бе организирана и дискусия с представители на държавни институции, предприятия и професионални училища по актуални въпроси, свързани с дуалното обучение.

Проектът Умения за оцеляване за обучители на стажанти в начално ПОО (SUSTAIN VET) е двугодишна инициатива, реализирана в периода между октомври 2020 г. до септември 2022 г. Проектът се финансира по стратегическите партньорства KA2 в областта на ПОО на програма Еразъм +.

Повече информация за Методологията за обучители и Наръчника за наставника може да откриете на линковете:

https://bit.ly/3UEStax

https://bit.ly/3DYKQ8K

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...