Кръгла маса на АССА с работодатели и университети: 44% от счетоводителите очакват да се преместят на нови длъжности през следващите 12 месеца

Глобално проучване на АССА (Асоциация на сертифицираните счетоводители) разкрива, че 44% от младите счетоводители в световен мащаб очакват да сменят позицията или работодателя си през следващите 12 месеца. Това беше съобщено в рамките на кръгла маса, която АССА организира в София в средата на февруари, с участието на представители на консултантския бизнес, BPO индустрията и висши учебни заведения, за да бъдат обсъдени българските перспективи за набиране на професионални счетоводители и одитори въз основа на резултатите от световното проучване на АССА за тенденциите в развитието на специалистите.

Проучването беше проведено сред над 8000 професионални счетоводители от 148 държави, включително и България, като въпросите, които им бяха зададени, бяха свързани с работата им в бъдеще, стремежите им за професионално развитие и с предизвикателствата в професията.

Един от основните изводи от проучването е, че световният недостиг на професионалисти е проблем за работодателите, които се опитват да задържат по-амбициозните си служители, които търсят повече от това, което им се предлага, и гледат към други позиции. Участниците в кръглата маса споделиха, че младите хора очакват повече обучения и възможности за кариера от своите работодатели.

В Централна и Източна Европа най-голяма загриженост предизвикват отражението на инфлацията върху заплатите и стресът в работата. Почти половината от анкетираните (44%) очакват повишение, смяна на длъжността или дори смяна на компанията в рамките на 12 месеца, а процентът на тези, които имат такива планове за следващите 2 години, е по-висок - 69%. Две трети от тези, които искат да се преместят през следващата година, очакват преместването им да бъде извън настоящата им компания.

Проучването на АССА показва, че изборът на кариера в счетоводството продължава да бъде разумна алтернатива за тези, които търсят дългосрочни перспективи за развитие и възможности за непрекъснато придобиване на нови знания и умения. Възможността за придобиване на професионална квалификация, която дава възможност за междусекторна и международна мобилност, допълнително подкрепя мнението, че изборът на счетоводството води до кариера с възможности за избор и гъвкавост. Според Тома Дончев, преподавател в УНСС и участник на кръглата маса, в България счетоводството и науките за финанси привличат все повече студенти през последните години. Причината за това е, че са критични към средата в страната и желаят да я променят чрез счетоводната професия, което е нещо положително, смята той.

Участниците в кръглата маса подчертаха важността на гарантирането на устойчивост и на връзката с технологиите, което отбелязва и проучването. Заключението беше, че запознаването на младите хора с възможностите, които професията носи, увеличава вероятността те да се насочат към кариера в областта на счетоводството.

„Привличането на следващото поколение български таланти към счетоводната и одиторската професия е жизненоважно за икономиката на страната“, каза Андреа Станчиу, ръководител на ACCA в Южна Европа. „Годишното проучване за тенденциите в търсенето на таланти на ACCA гарантира, че гласът на тези, които учат и работят в професията в България, се чува на световно ниво и че професията помага за създаването на работна среда, в която утрешният талант иска да бъде. Това проучване ни даде фантастична възможност да обсъдим тези много важни открития с българските партньори, които са в челните редици на привличането на младите хора към счетоводните и одиторските професии.“

Резултатите от проучването коментира и председателят на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) Бойко Костов: „Сред стратегическите цели на ИДЕС са именно постоянното повишаване на качеството на одиторските услуги чрез поддържане на високо професионално ниво на регистрираните одитори и адекватни системи за контрол на качеството на одиторските услуги, както и подкрепата на образованието по счетоводство и одит в България с цел повишаване на качеството на образованието и обогатяване на неговата практическа насоченост. Партньорството между ИДЕС и АССА помага заедно да вървим в посока справяне с предизвикателствата в професията.“

Други резултати от проучването на АССА, които бяха обсъдени на кръглата маса, са:

➢ Хибридната работа все още е актуална за професията като 57% от респондентите посочват, че работят отново в офиса на пълен работен ден.

➢ Справянето със стреса в работата трябва да бъде приоритет, като 71% искат повече помощ от своите организации за запазване на психичното си здраве.

➢ Трудовата мобилност води до възможен дефицит на служители за работодателите. Увеличеният брой възможности за работа затруднява работодателите в България и ЦИЕ да привличат и задържат таланти. Дните на отворените врати обикновено се използват от бизнеса, за да запознае младите хора с компанията с цел да ги привлекат като служители.

➢ Смята се, че технологията дава възможност на счетоводителите да добавят стойност, но 42% споделят, че се чувстват претоварени от бързите промени в професията.

Вижте още: