Национална кампания  - Възможности за подкрепа на земеделските стопани - 2023г.

„Български фермерски съюз“ е национално представено сдружение с нестопанска цел, а членовете му вече наброяват стотици представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост.

Част от идеите, задачите и предизвикателствата, които са заложени при структурирането на организацията са свързани с подобряване дейността и конкурентоспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци, прецизно управление на селското, горското и рибовъдните стопанства, провеждане на активен диалог с държавните органи. В тази връзка сме си поставили амбициозната задача да проведем втора Национална информационна кампания, тясно свързана с всички възможности, от които заетите в сектора могат да се възползват.


Първите три събиитя ще се проведат в Пазарджик, Стара Загора и Пловдив, както следва:

7 март (вторник) – гр. Пазарджик, конферентна зала в Гранд хотел „Хебър“

8 март (сряда) – гр. Стара Загора, конферентна зала в хотел „Верея“

9 март (четвъртък) – гр. Пловдив, зала „Пловдив“ в Международен панаир Пловдив

Събитията са с начален час 10:00, като регистрацията на участниците е от 9:30. В първата им част председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов ще запознае земеделските производители с мисията и дейността на Съюза. Предвидени са три панела: „Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора“; „Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“; „Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“, Таксономия – въглеродни кредити“.

В тях ще се включат водещи експерти от различни дирекции на Министерство на земеделието – „Директни плащания“, „Растениевъдство“, „Програма за морско дело и рибарство“, „Изпълнителна агенция по лозата и виното“ и други. Предвидено е време за въпроси и дискусия по конкретни казуси.

Събитията са с отворен достъп за всички заинтересовани. Предстои обявяване на пълния график на кампанията, която включва градовете: Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Ямбол, Хасково, Кърджали, Плевен, Перник, Кюстендил, Смолян, Видин, Велико Търново и Габрово.

Вижте още: