Пулсът на инфлуенсър маркетинг пазара в България за 2023 г.

Пулсът на инфлуенсър маркетинг пазара в България за 2023 г. затвърждава използвани похвати у нас и показва интересни разлики между потребители, инфлуенсъри и брандове.

Тристранното проучване, проведено от MSL Sofia в партньорство с Pragmatica, за втора поредна година представя актуални нагласи за инфлуенсър кампаниите в България, като разкрива прилики и разлики между трите целеви аудитории.

Социалните мрежи продължават да са основен източник за инфлуенсър съдържание за 75% от всички анкетирани потребители.

Забелязваме спад от 6% в доверието към създателите на съдържание в социалните мрежи, въпреки че 47% от потребителите споделят, че не биха спрели да следват дадено лице, ако то е замесено в обществен скандал. За 92% от компаниите позитивният имидж е най-важен критерий за работа с инфлуенсъри в сравнение с 71% миналата година. 64% от компаниите и тази година избират лица, които най-естествено ще разкажат посланията им. 88% избират спрямо това дали лицето отговаря на бранд същността и ценностите, което е три пъти повече спрямо 2022 г.

„Пулсът на инфлуенсър маркетинга в България е полезен и необходим инструмент на брандове и инфлуенсъри, защото дава практически съвети на двете ключови аудитории. Разбирането на локалните нюанси от гледна точка на потребител, бизнес и възможности помага за създаването на по-идейни и ефективни кампании, които да носят резултат за компаниите и инфлуенсърите. Не е необичайно да виждаме разлики и промени спрямо миналата година, което е предпоставка индустрията да търси актуалния пулс и какво работи най-добре за крайния потребител, който едновременно е консуматор на съдържание и консуматор на продуктите и услугите, които лицата промотират.“ – коментира Ива Григорова, директор PR бизнес на MSL Sofia, част от Publicis Groupe България.

През 2023 г. автентичното съдържание е все по-търсено от 67% от потребителите, като споделят че държат лицата да показват реални примери и продукти, които ползват в ежедневието си, смятайки че по този начин доверието към предоставяната информация би било по-голямо.

Проучването показва, че 96% от инфлуенсърите държат да тестват продуктите и услугите, преди да пишат за тях.

Тази година с 6% повече потребителите използват инфлуенсър съдържанието за разтоварване и забавление, за да избягат от стреса на ежедневието (63%, спрямо 57% през 2022 г.). Темите, които предизвикват най-голям интерес сред потребителите, са: пътувания (54%), красота (50%) и мода (47%). Друга тема, която набира популярност през 2023г., е „личностно развитие“ (43%), особено във възрастовата група 18 - 29г., въпреки че по-малко инфлуенсъри споделят тази тема тази година (24%, спрямо 39% през 2022 г.). Запазва се и тенденцията потребителите във всички възрасти да смятат за важно инфлуенсърите да застават зад социалнозначими каузи (75%). 53% от създателите на съдържание споделят, че биха подкрепили социални каузи.

„Разбирането на спецификите на нагласи и поведения при различните поколения е ключово за инфлуенсър маркетинга. Виждаме изменения между младите и възрастните при теми и профил инфлуенсъри, които следят. Например по-младото поколение следва повече микро и нано инфлуенсъри, за разлика от възрастното поколение, което търси съдържание от експерти. За младежите от изключителна важност е инфлуенсърът да бъде позитивен и с хубаво излъчване, като с покачване на възрастта, това изискване намалява за сметка на това човекът зад екрана да предоставя полезна информация. Интересни разлики има и при отделните теми, които потребителите следват, което е нормално спрямо възрастовите разлики. При всички случаи, към добрите практики за успешна инфлуенсър кампания, важно е да се разбира търсенето от крайния потребител.“ – споделя Диньо Маджаров, директор „Изследвания“ в Pragmatica.

Instagram остава най-предпочитаният канал за инфлуенсър съдържание и при трите целеви аудитории на проучването за втора година. Facebook отново заема второ място. TikTok продължава да е на заден план както за брандове, така и за инфлуенсъри, а потребителите избират канала като четвърти предпочитан.

Потребителите във всички възрастови групи отново предпочитат видео съдържанието със значителен ръст от 10% (58%) и губят интереса си към снимки (17% в сравнение с 25% през 2022г.). Видеото остава предпочитан формат и при брандовете (92%), както и снимковото съдържание (52%).

Предпочитанията към сторита няма промяна, като при брандовете този формат е по-предпочитан (64%), докато при инфлуенсърите има спад с 15%. Лайф включванията нямат почти никакъв интерес от никоя възрастова група.

„Инфлуенсър маркетингът е един от най-бързо развиващия се сегмент, който показва че води до бизнес възвръщаемост и у нас. Именно това трябва да подсказва на всички участници в процеса, че разбирането на потребителските нагласи, платформите, търсените резултати, творческата изява и имиджовото представяне са едновременно ключ и пътеводител.“ - допълва Григорова.

Тази година, като допълнително преимущество за бизнеса, MSL Sofia и Pragmatica предоставят на брандовете обща пакетна услуга, която да дава допълнителен анализ и прозрения за инфлуенсъри по категории и бранд индустрии.

MSL Sofia ще допълва подходите за инфлуенсър кампании, които планира и измерва с платформата си Fluency, със собствена методология за оценяване на инфлуенсърите в дадена кампания по количествени и качествени параметри, наречена Influence Score, за максимална ефективност.

Пълният анализ може да намерите в доклада на MSL Sofia на influence.msl.bg.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...