Има ясен икономически интерес да развиваме и инвестираме в активни, позитивни и образовани дами, които да изграждат новото богатство на страната, смятат в ...

Във връзка с публикувано в медиите изказване на лидера на ПП “ГЕРБ“ Бойко Борисов, че е започнало унищожаване на важни документи в енергийните компании, Министерството на икономиката и енергетиката припомня, че съществува деловодна система, в ...

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) ще представи на пресконференция резултатите от изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на ...

Националната награда за устойчиво опазване на околната среда „Energy Globe Award” за България се присъжда на фирма ИНТЕРИОРПРОТЕКТ ЕООД за нейния забележителен проект в областта на несъдържащите халоген забавители на горенето за импрегнация на ...

България спечели дело в съда на Европейския Съюз относно условията за достъп до газопреносни мрежи, образувано по искова молба на Европейската Комисия (ЕК) в рамките на наказателна процедура срещу България за констатиране на нарушения на ...

Представители на над 20 български компании ще придружат министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на работното му посещение в Китай в периода 6-10 юни. По време на посещението си в Китай министър Стойнев ще се срещне с ...

На 21 май проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмен период 2014-2020 г. беше приет от Министерски съвет и вече е внесен в Европейската комисия за окончателно одобрение. Тя бе една от първите програми, които ...