Създаването на ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ при БТПП бе представено на пресконференция в Палатата. Центровете за кариерно развитие са създадени в София и градовете, в които функционират БТПП и 28-те Регионални търговско-промишлени ...

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготвя национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора чрез проекта “Техностарт“. Инициативата представи 22-годишният Петко Иванов на дискусия в Деня на ...

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев връчи сертификат за инвестиция клас "А" на „Колпойнт Ню Юръп“ АД за проект „Разширяване на дейността на Колпойнт Ню Юръп и навлизане на нови пазари” в София и Пловдив. Проектът ще се ...

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев връчи сертификат за инвестиция клас „А“ на „Пи Пи Ди България“ ЕООД за проект за „Разширяване и развитие на административно-финансов комплекс и звена в сферата на ...

Има ясен икономически интерес да развиваме и инвестираме в активни, позитивни и образовани дами, които да изграждат новото богатство на страната, смятат в ...

Има ясен икономически интерес да развиваме и инвестираме в активни, позитивни и образовани дами, които да изграждат новото богатство на страната, смятат в ...

Във връзка с публикувано в медиите изказване на лидера на ПП “ГЕРБ“ Бойко Борисов, че е започнало унищожаване на важни документи в енергийните компании, Министерството на икономиката и енергетиката припомня, че съществува деловодна система, в ...

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) ще представи на пресконференция резултатите от изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на ...