BP: Светът жадува за енергия като източниците нямат значение!

Онзи ден излезе новото издание на BP Statistical Review of Energy 2022. Точно както очаквах, детайлните данни надхвърлиха публикуваните до този момент експресни оценки на Международната агенция по енергетика за енергийното потребление през 2021 г.

Преди да вляза в конкретните числа държа да отбележа, че през 2021 г. светът все още беше в ковид-пандемия, която потискаше икономическата активност. Това продължава на много места и днес, вкл. във водещия потребител Китай, а имаме и първата голяма война от много време. Това значи, че потенциалът за ръст в следващите години е гигантски..

Ето основните числа и кратки изводи:

1. През 2021 г. светът отчита нов исторически рекорд на потреблението на първична енергия като надхвърля с 1.3% стойността от 2019 г.

2. Скокът с общо над 31 EJ (5.8%) спрямо 2020 г. е най-големият едногодишен ръст в потреблението на енергия в историята.

3. Изкопаемите горива (нефт, газ и въглища) общо отчитат ръст от 26 EJ или 83.4% от ръста на общото енергийно потребление спрямо 2020 г.

4. Съответният скок във въглеродните емисии от изгаряне на горива от 1.8 милиарда тона (5.9%) също е най-големият едногодишен ръст в историята.

5. Големият ръст на потреблението е движен основно от развиващите се страни като само Китай допринася с 10 EJ или около една трета от световния ръст. Разбира се, там той е захранван основно от въглища и нефт.

6. Потреблението на нефт скача с цели 10 EJ, на въглища - с 9 EJ, а на природен газ - със 7 EJ. С това газът отбелязва нов исторически рекорд, въглищата се връщат на нивата от 2014-та година, а нефтът върви към възстановяване от огромния срив през 2020 г.

7. Разбира се, значим ръст от малко над 5 EJ отчитат модерните ВЕИ (слънце, вятър, биомаса, геотермална енергия). За съжаление хидроенергията отчита спад с 1.4% спрямо 2020 г.

8. Забележителен е ръстът на ядрената енергия с 4.2% спрямо 2020 г., който отново се дължи основно на Китай.

9. Най-голямата изненада обаче се пада на въглищата (+6% спрямо 2020 г.), които остават предпочитан източник на енергия за производство на ток (над 36% от тока в света) и отчитат ръст не само в Китай и Индия, но и в САЩ, ЕС и Япония.

Това са данните за 2021 г. През текущата 2022 г. наблюдаваме следните ясно изразени тенденции:

1. Енергийното потребление може малко да забави общия си ръст, но той ще остане.

2. Потреблението на нефт неумолимо расте и ще достигне средното за 2019 г.

3. Потреблението на въглища лети нагоре към нови исторически рекорди, връщайки си загубения от газа дял в производството на ток. И това се случва не само в Китай и Индия, а преди всичко в ЕС, САЩ и Япония.

4. Потреблението на газ стагнира под натиска на свръх-високите цени, но инвестициите в нов добив и инсталации за втечняване ще отчетат рекорди, които ще върнат газа към бърз растеж в бъдеще.

5. ВЕИ продължават възхода си, но той отново няма да успее да забави ръста на изкопаемите горива и съответните въглеродни емисии.

В заключение трябва да призная, че колкото и да се взирам, все още не виждам процес на "енергиен преход" в данните - той си остава само в устите на активисти, политици и лобисти... За да си говорим за такъв, трябва да имаме десетина последователни години като 2020 г. - с ръст само на ВЕИ и значим спад на всички изкопаеми горива.

Наистина ли искаме да преживяваме 2020 г. отново и отново?

Вижте още: