Финландия и Южна Корея подписаха меморандум за безопасната експлоатация на съществуващи АЕЦ

Финландската компания Fortum и южнокорейската KHNP подписаха меморандум за сътрудничество и обмен на информация за безопасната и ефективна експлоатация на съществуващи АЕЦ, както и за развитие на проекти за нови атомни мощности.

Споразумението разширява вече установено партньорство между двете страни от 2018 година за проучване на нови атомни източници на енергия. То е свързано и с актуална изследователска програма на Fortum, която анализира възможностите както за развитие на малки модулни реактори, така и на конвенционални големи реактори във Финландия и Швеция. Проучват се търговските, технологичните и обществените условия в двете страни, възможностите за нови бизнес модели и партньорства. Освен с KHNP, Fortum има споразумения за сътрудничество с британската компания Rolls-Royce, френската EDF и финландските Outokumpu и Helen.

Вижте още: