ICGB обявява годишни търгове за капацитет на газовата връзка Гърция-България

Независимият преносен оператор ICGB ще проведе търгове за наличния свободен капацитет по газопровода IGB. Годишните търгове ще се проведат на 3-ти юли на две платформи за резервиране на капацитет съгласно календара на ENTSOG.

Свободният капацитет в точките на междусистемно свързване в Комотини, Гърция с операторите на преносни системи TAP и DESFA ще бъде предлаган на търг на платформата за резервиране на капацитет PRISMA. Това ще се случи чрез предлагане под формата на конкуриращи се капацитети като пазарен механизъм за разпределяне на капацитет в такива случаи.

Свободният капацитет в точката за междусистемно свързване в Стара Загора, България с оператора на преносната система „Булгартрансгаз“ ще се предлага на платформата RBP.

От въвеждането в търговска експлоатация на газопровода IGB през октомври 2022 г. ICGB обезпечава надежден и регулярен пренос на газ, гарантирайки доставки на природен газ от диверсифицирани източници. Стратегическият газопровод, свързващ преносните системи на Гърция и България, е ключов и за енергийна сигурност в по-широкия регион, тъй като позволява транспортирането на газ чрез вече съществуващата инфраструктура до редица държави, включително Молдова и Украйна.

Като преносен оператор ICGB предлага наличния неосвободен капацитет на газопровода по прозрачен начин, позволяващ равен достъп за всички заинтересовани страни. Интерконекторът значително повишава сигурността на доставките и осигурява диверсификация на източниците и маршрутите не само за българския пазар, но и за съседните страни като част от съвместните усилия за укрепване на енергийната свързаност на Европа. Предлагайки капацитет на годишните търгове, ICGB взема предвид и предстоящото развитие на преносната инфраструктура в региона, включително развитието на терминала за съхранение и регазификация на природен газ в Александруполис, Гърция.

Терминалът за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис ще бъде свързан с интерконектора IGB при точката за междусистемно свързване с гръцкия национален газопреносен оператор DESFA. „Отчитайки реализацията на терминала, за ICGB е от съществено значение да предостави на всички потенциални потребители еднаква възможност да резервират капацитет и да се възползват напълно от синергията между двете газови съоръжения. Заради това и ще предложим квази-годишен капацитет за първата газова година“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Двамата подчертаха, че планираното въвеждане на терминала в експлоатация ще предостави възможност за увеличаване на капацитета на IGB. „В момента газопроводът оперира с капацитет от 3 млрд. кубични метра на година, реалистично е да достигне 5 млрд. кубични метра годишно в зависимост от пазарния интерес“, изтъкнаха Георгиева и Сатлас.

Към момента над 11,5 милиона Mwh или повече от 1 милиард кубични метра са пренесени по IGB от въвеждането му в търговска експлоатация. Интерконекторът създава нов и сигурен маршрут за доставки на природен газ от диверсифицирани източници.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...