Gastrade подаде заявление до гръцкия енергиен регулатор за лиценз за нова независима система за природен газ
Компанията Gastrade, която изгражда терминала за втечнен природен газ до Александруполис, подаде заявление до Регулаторния орган за енергетика на Гърция (RAE) за лиценз за нова независима система за природен газ (INGS).

Новият проект „Thrace INGS“ (“Тракия”) ще се състои от плаващ блок за съхранение и регазификация (FSRU) и ще бъде реализиран в Тракийско море, близо до бреговете на Александруполис.

FSRU ще има капацитет за съхранение на втечнен природен газ от 170 хил. куб. м. и ще може да доставя до максимум 22,7 млн. куб. м. на ден или 5,5 млрд. куб. м. природен газ годишно. Проектът ще включва също офшорна и наземна газопроводна система, която ще свърже плаващия блок със съществуващите наземни газопроводи за пренос на природен газ в района.

Проектът ще повиши енергийната сигурност и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на газ в Гърция и целия регион на Югоизточна Европа и ще намали съществено всеки риск от прекъсване на доставките.

Gastrade е първата компания в Гърция, която получи лиценз за независима система за природен газ за терминала за втечнен природен газ при Александруполис, за който наскоро беше прието окончателно инвестиционно решение. Към момента проектът за LNG терминал е във фаза на изпълнение с план да започне да функционира в края на следващата година. Проектът е включен в гръцката Оперативната програма „Конкурентоспособност, предприемачество и иновации 2014-2020”.

Акционери на Gastrade с равни дялове от по 20% са г-жа Елмина Копелузу, GasLog Cyprus Investments Ltd, DEPA Commercial SA, българският оператор „Булгартрансгаз“ и гръцкият оператор DESFA SA.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...