Защо Газпром не загуби пазари

На графиката виждате постъпленията на Газпром от експорта на природен газ за периода 2016 – 2022 г. Важно е да се отбележи, че абсолютно всеки период попада в обхвата на санкционните режими, на които обект е Руската федерация, макар и те да са с различен интензитет и обхват.

След началото на войната в Украйна, обемите към традиционните европейски клиенти чувствително намаляха и номинално Газпром трябваше да загуби страшно много пари. Това не се случи по една проста причина – енергетиката е комплексна система, с множество вертикални и хоризонтални връзки, и „разбутването“ на един елемент, води неизбежно до каскада от процеси, вкл. и с силно изразен ценови ефект.

Конкретно в случая намалените количества от Газпром не бяха и все още не могат да бъдат компенсирани адекватно, цената на TTF хъб-а (а и останалите световни борси) хвърчи нагоре, и оттам Газпром компенсира намалените обеми с по-висока цена – постъпленията растат.
Друга движеща сила е пренасочването на някои от експортните обеми към Азиатските дестинации. Там пазарът е огромен и тепърва ще се развива, всеки газов гигант, без изключение гледа към Азия.

Това е краткосрочното обяснение на нещата. За средносрочно и дългосрочно не се наемам да прогнозирам, защото обстановката е крайно несигурна и нестабилна.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...