Германия, Австрия и Холандия приемат закони за възобновяване на производството на ел. енергия от въглищни централи. В Австрия дори са готови за преустройство на ТЕЦ с газ в такъв с въглища. Очаква се Италия да последва тези примери.В същото време, ...

Тракия икономическа зона ЕАД /ТИЗ/ и Ситигаз България започват стратегическо партньорство с цел намаляване на емисиите от CO2 и превръщането на индустриалния парк в напълно „зелен“. За това се договориха инж. ...

Европа днес разчита на България повече отвсякога!През 2022 г. България се превърна във водещ износител на ток в Европа. Около 25% от цялото произведено количество от електроенергийната ни система в периода до края на май отива за износ, който ...

Войната в Украйна стимулира ЕС да започне изключително активна политика за енергийната независимост на целия континент. Днес повече от всякога трябва да ускорим прехода към тази цел. Водородът за Европа може да играе ключова роля за бъдещата ...

Онзи ден шефът на ЕСО споделил, че към момента има входирани проекти за изграждане на 20,000 MW фотоволтаични панели... Това при обща инсталирана мощност за електропроизводство от около 11,000 MW в България. Първият въпрос, до който ме води тази ...

Интерконекторът Гърция-България е с потвърдено безупречно качество на вътрeшнотръбната повърхност по цялата дължина на съоръжението след проверка с калибриращо инспекционно буталоКачеството и техническата изправност на 182-километровия ...

Най-доброто за всяка електроенергийна система в условия на трансформация е да разполага с текущи мощности, за да може да бъде балансиран преходът и това да става максимално ефективно. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов ...

ICGB напредва в процедурата по сертифицирането си като независим преносен оператор, след като националните енергийни регулатори на Гърция и България приеха проект на съвместно решение за сертифициране на проектната компания, отговаряща за ...

Министерството на енергетиката и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подписаха меморандум за разбирателство за проучване на възможни инвестиции в енергийни проекти, базирани на нови технологии, които ще съдействат за модернизирането на българския ...

Правителството, синдикатите и работодателите подготвят законодателни решения за автоматизиране на процеса на подпомаганеПравителството, работодателите и синдикатите се споразумяха за размера на компенсациите заради високите енергийни ...