„България има всички предпоставки да се превърне в една от водещите държави, които могат да заменят природния газ с водород като енергиен източник“. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов по време на Годишната среща на ...

Междуведомствена група вече работи по варианти за съкращаване на административните срокове за необходимите процедури по въвеждане на газопровода в експлоатацияИзграждането на интерконектора Гърция-България напредва активно, като ...

Напомням, че пускането на лампите и печките в студеното мартенско утро се осъществява преди всичко с любезното съдействие на неуморните миньори и енергетици в комплекса Марица-Изток!От средата на 2021 г. до днес там се чупят производствени ...

„Безвъзмездната финансова помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще осигури намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез по-голям дял на ...

В Министерството на енергетиката ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, ...

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова възложи на Комисия за защита на потребителите (КЗП) проверки на бензиностанциите в цялата страна във връзка с изкуствено създадената паника и недопускане на спекулативно ...

В първия ден от военните действия в Украйна „Булгартрансгаз“ е купил природен газ на цена от 120 лв/МВтч. Това е с 48% по-евтино спрямо средните цени за деня, постигнати преди тази покупка и с около 31 лв/МВтч по-евтино спрямо средните цени за ...

Ситуацията на пазара с горива нагледно разкри дефектите в икономиката ни и позволи психозата да обхване обществото ни. Сферата на горивата винаги е била деликатна тема и предвид създалата се ситуация, държавата трябва да влезе в ролята си и ...

Компанията Gastrade, която изгражда терминала за втечнен природен газ до Александруполис, подаде заявление до Регулаторния орган за енергетика на Гърция (RAE) за лиценз за нова независима система за природен газ (INGS).Новият проект „Thrace INGS“ ...

Американската търговска камара в България представи своя изцяло нов доклад „Декарбонизацията на електроенергийната система на България 2022 – 2050 г.“ Този широкообхватен анализ включва три сценария и пакет от препоръки за политики, които които ...