Онзи ден излезе новото издание на BP Statistical Review of Energy 2022. Точно както очаквах, детайлните данни надхвърлиха публикуваните до този момент експресни оценки на Международната агенция по енергетика за енергийното потребление през 2021 г. Преди да вляза ...

Европа на тъмно и студено, България - отново без ясна визия за рисковете Моралният риск на политиката е пагубен за икономиката. Знаеш, че “не си оттук и си за малко” или че ще минеш и метър с десетилетие, защото ще прехвърлиш горещия картоф на ...

Енергийната система се променя и в бъдеще все по-често електроенергията ще се произвежда там, където се консумира. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов по време на XIII Зелен форум – трансформация от хората за хората, ...

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва активно и от средата на месец юни по 182-километровото трасе текат изпитания с тестови количества природен газ. Тестовите обеми към момента са 3 700 000 куб. м.В първата ...

България ще започне най-големият износ на въглища в историята си. За първи път откакто е пусната преди 70 години, държавната „Мини Марица Изток“ ЕАД ще експортира енергийната суровина извън територията на страната ни, съобщиха от ...

Германия, Австрия и Холандия приемат закони за възобновяване на производството на ел. енергия от въглищни централи. В Австрия дори са готови за преустройство на ТЕЦ с газ в такъв с въглища. Очаква се Италия да последва тези примери.В същото време, ...

Тракия икономическа зона ЕАД /ТИЗ/ и Ситигаз България започват стратегическо партньорство с цел намаляване на емисиите от CO2 и превръщането на индустриалния парк в напълно „зелен“. За това се договориха инж. ...

Европа днес разчита на България повече отвсякога!През 2022 г. България се превърна във водещ износител на ток в Европа. Около 25% от цялото произведено количество от електроенергийната ни система в периода до края на май отива за износ, който ...

Войната в Украйна стимулира ЕС да започне изключително активна политика за енергийната независимост на целия континент. Днес повече от всякога трябва да ускорим прехода към тази цел. Водородът за Европа може да играе ключова роля за бъдещата ...

Онзи ден шефът на ЕСО споделил, че към момента има входирани проекти за изграждане на 20,000 MW фотоволтаични панели... Това при обща инсталирана мощност за електропроизводство от около 11,000 MW в България. Първият въпрос, до който ме води тази ...