Infinity Power и Copelouzos Group подписаха меморандум за разбирателство за съвместно разработване на проекти за възобновяема енергия

Гръцката Copelouzos Group, чрез своите дъщерни дружества DAMCO ENERGY и ELICA MEDITERRANEAN INTERCONNECTION, и Infinity Power - съвместно предприятие между Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) и египетската Infinity, подписаха меморандум за разбирателство. Дружествата ще си сътрудничат на неексклузивен принцип за съвместно разработване на проекти за възобновяема енергия, които ще осигурят и източник на зелена енергия за електрическия интерконектор GREGY.

Проектът за електрическата връзка между Египет и Гърция GREGY предвижда директно свързване на Египет с континентална Гърция чрез подводен кабел с капацитет 3000 MW и възможност за пренос на енергия и в двете посоки. Интерконекторът ще пренася 100% зелена енергия както от Египет до Гърция, така и чрез Гърция до редица държави в Европа. Това ще допринесе за по-успешно постигане на целите за справяне с климатичните промени и парниковия ефект чрез значително намаляване на въглеродните емисии.

Ще бъдат необходими проекти за възобновяема енергия с капацитет от приблизително 9,5 GW, за да се оползотвори максимално експлоатацията на GREGY. Проектът ще осигури алтернативни чисти и възобновяеми енергийни източници и маршрути за Европа, като по този начин ще намали зависимостта на Стария континент от енергия, произведена от изкопаеми горива.

Меморандумът за разбирателство предвижда създаването на Управителен комитет, състоящ се от трима членове, който да координира дискусиите, да обменя информация и да води преговори. Чрез сътрудничеството си страните ще използват своята експертиза, опит и техническо, търговско и финансово ноу-хау за бързото разработване, внедряване и успешно функциониране на проекти в сферата на възобновяемата енергия.

Меморандумът за разбирателство следва споразумението, подписано миналата година между Обединените арабски емирства и Гърция по време на посещението на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Абу Даби. Споразумението е с цел създаване на инвестиционна рамка на стойност 4 милиарда евро между ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company), гръцката национална банка за развитие (HDB) и гръцката инвестиционна банка за развитие (HDBI).

Христос Копелузу, председател и главен изпълнителен директор на Copelouzos Group, определи сключения меморандум за разбирателство с Infinity Power като отлична възможност за сътрудничество при разработването на един от най-големите проекти за производство на зелена енергия в Източното Средиземноморие. „Тази зелена енергия ще бъде пренасяне чрез GREGY към Гърция и през Гърция - към редица държави в Европа. По този начин можем да подкрепим Европа в нейните усилия за постигане на енергийна диверсификация и сигурност и по-бързо постигане на Fit-55 и други цели за елиминиране на въглеродни емисии“, подчерта той.

„Изключително сме развълнувани да работим заедно в рамките на това партньорство. Виждаме силен потенциал за взаимна полза и сътрудничество чрез съвместно разработване на проекти за възобновяема енергия в Египет. Проектът за електрическата връзка за подводен пренос на енергия Египет-Гърция (GREGY) ще позволи транспортирането на произведената зелена енергия към Европа. Този проект е забележителна възможност за Египет, когато говорим за икономическо развитие и ръст на приходите“, заяви Мохамед Исмаил Мансур, председател на Infinity Power. По думите му, проектът ще подобри енергийната сигурност на страната и ще насърчи международното сътрудничество. „Доставяйки възобновяема енергия на Европа, ние не само укрепваме собствената си икономика, но и се позиционираме като ключов играч на световния енергиен пазар. Този проект съвпада перфектно с нашата визия за устойчиво бъдеще на света“, допълни той.

„Това партньорство създава възможността да си поставим по-амбициозни цели. Ние не само допринасяме за реализацията на стремежите на COP27, но също така оглавяваме движението към COP28, като се утвърждаваме като значим доставчик на зелена енергия отвъд Африка“, изтъкна Найер Фуад, главен изпълнителен директор на Infinity Power. За него ползите от проекта за подводен пренос на енергия между Египет и Гърция са от голямо значение за редица държави.

„Зелената енергия, произведена от съвместно разработвания проект за възобновяема енергия, ще подобри енергийната сигурност на Египет и ще осигури стабилни доставки на електроенергия. Проектът също така ще допринесе за съзаването на нови работни места и за значителен ръст на приходите. Прехвърлянето на енергия чрез GREGY към Гърция и Европа ще подпомогне страните от ЕС в постигането на енергийна сигурност и декарбонизация. Проектите ни ще насърчат допълнително развитието на възобновяемата енергия и ще подкрепят прехода към по-устойчива енергийна система“, заяви Фуад.

Вижте още: