3 държави създават консорциум за разработване на плаващи атомни електроцентрали

Южнокорейските компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Samsung Heavy Industries (SHI), заедно с датската Seaborg Technologies създават консорциум за разработване на плаващи атомни електроцентрали.

Те ще се изграждат на базата на технологията на Seaborg за компактен реактор на разтопена сол (CMSR). Плаващите АЕЦ ще бъдат инсталирани на шлепове с модулен дизайн и ще могат да осигуряват между 200 и 800 мегавата електроенергия. По план всяка 200-мегаватова централа ще компенсира 26 милиона тона въглеродни емисии за своя 24-годишен живот.

В момента KHNP управлява 25 атомни реактора и 28 водноелектрически централи в Южна Корея. От компанията посочиха, че усилията им ще бъдат насочени към насърчаване на взаимноизгодно партньорство между Южна Корея и Дания, с акцент върху сътрудничеството в атомни проекти от ново поколение.

Вижте още: