Академията за устойчиво управление на ОББ инвестира в адаптивни специалисти

Най-голямата банково-застрахователна група в България – КВС Груп, и най-голямото висше училище в страната – СУ „Св. Климент Охридски“, поставят началото на “КВС България – ESG Академия“.

Обучението в академията започва на 18-и март. Основните теми – устойчиви финанси, зелена, кръгова и социална икономика, енергийна и климатична политика, адаптация и устойчивост към промените в климата, ще бъдат представени от доказани експерти.Сред тях са доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“; доц. д-р Марселен Йовоган, ръководител на катедра „Финанси и счетоводство” при СУ „Св. Климент Охридски”; гл. ас. д-р Марина Стефанова, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет; гл. ас. д-р Мария Трифонова, асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“. Неправителственият сектор и бизнеса ще бъдат представени съответно от лекторите Апостол Дянков, старши климатичен експерт във WWF България и д-р Кирил Величков, директор „Европейски проекти и финансови институции“ в ОББ.

“КВС България – ESG Академия“ ще обучава специалисти, способни да предложат набор от иновативни решения във всички публични и частни пазари и да насочват капитала на компаниите, не само за да оформят финансова печалба, но също така и да променят въздействието, което имаме върху околната среда. Курсистите ще се научат как да създават гъвкави бизнес модели, поддържащи дългосрочен растеж. Академията ще инвестира в адаптивни специалисти с регулаторен профил, подготвени да донесат иновативност и позитивен имидж на компанията, за която работят, както сред служители, така и пред клиентите и обществото.

„Живеем във време, когато екологичното, социално и корпоративно управление е в основата на устойчивото и отговорно инвестиране. Компаниите все повече се убеждават, че бизнесът им ще да бъде успешен само ако създава стойност за всички заинтересовани страни. ОББ инвестира в професионалното и лично развитие на своитеслужители, колеги и партньори, защото вярва, че това е основата за постигането напо-големи цели“, сподели Теодор Маринов, изпълнителен директор „Легаси и дъщерни дружества“ и лидер на програмата „Устойчиви финанси“ в ОББ.

Всичко за „КВС България - ESG Академия“ можете да научите на специалната платформа– https://kbc-esg.com

Вижте още: