Пазарът на вземания излиза от ковид кризата
Потребителите вече изплащат с 13% по-висок среден размер, делът на хората в невъзможност намалява

Пазарът на просрочени задължения се завръща на нивата отпреди ковид кризата. Потребителите съумяват да изплащат по-голям среден размер, а делът на тези, които не покриват вноските си, намалява. Данните са на Frontex International, компания за управление на вземания.


• Клиентите погасяват стари задължения, за да изтеглят изгоден банков кредит 

• Хората между 40 и 49 години формират най-голям процент от всички потребители в просрочие

• Най-нисък е средният размер на плащанията в Хасково, Русе и Монтана

„След изтичането на мораториума върху потребителските кредити станахме свидетели на разумно потребителско поведение и стремеж на клиентите да се справят успешно със задълженията си. През 2021 г. плащанията нарастват и като абсолютен, и като среден размер, а хората все по-рядко прибягват до отстъпки, за да погасят изцяло своите кредити. В резултат от приключването на мораториума клиентите си дадоха сметка, че имат задължения, които рано или късно трябва да бъдат погасени. Може да се каже, че на този пазар пандемичната криза за физическите лица е приключила”, коментира Лилия Димитрова, изпълнителен директор на Frontex International.

През 2020 г. 23.6% от пълните погасявания са след поискана и направена отстъпка, докато през 2021 г. този тип плащания пада до 10.2%. Това е недвусмислен знак за финансово стабилизиране на потребителите, посочват от компанията.

„Отчитаме спад както при тези, които са в реално затруднение, така и при хората, които, по една или друга причина, не желаят да възстановяват задълженията си. През 2020 г. над 30% от потребителите бяха в реална невъзможност да плащат, докато през към края на 2021 г. техният дял пада на 14%”, казва Лилия Димитрова.

По думите ѝ, заявилите нежелание да покриват месечните си вноски също бележат леко понижение – от 18% през ноември 2020 г. на 17% към края на 2021 година. Поведението на тези клиенти не е толкова показателно, тъй като те традиционно биват водени от лични убеждения и мотиви, които не се влияят пряко от финансовото им състояние.

„Отчетохме изключително силни януари и февруари, което е нетипично за традиционно трудните първи месеци на годината. Един от факторите за това е новият тип поведение, което наблюдаваме – немалко потребители бързат да изчистят задълженията си, за да си осигурят добро кредитно досие. Това им позволява да изтеглят нов заем от банка на изгодните в момента условия”, казва Лилия Димитрова.

По думите ѝ, тези клиенти избират различни методи, за да съберат необходимата сума - заем от роднини и приятели, консолидиране на стари задължения, продажба на имот. Така пред тях се отваря възможност да се възползват от евтините кредити днес – тенденция, която проличава и в отчетените от БНБ ръстове за 2021 година. От Народната банка към края на януари регистрират обем на жилищнитe ĸpeдити от 14,2 млpд. лв. – ръст от 17,9% на годишна база. Πoтpeбитeлcĸитe ĸpeдити пък се равняват на 13,2 млpд. лв. Или покачване с 11,2% cпpямo янyapи 2021 г

„Потребителското поведение демонстрира и подобрено икономическо състояние, и повишена сигурност. Ако през 2020 г. се е наблюдавало притеснение дали ще могат да запазят работата си, днес сме свидетели  на възстановяване на икономическата активност, а оттам - по-голяма възможност да се обърне внимание на изплащането на стари задължения”, допълва Димитрова.

Задълженията в страната

По данни на Frontex International, средната вноска, която правят клиентите през януари 2022, е с около 13% по-висока спрямо ноември 2020 г. Най-значителни вноски правят жителите на Варна, Добрич и Смолян, а най-малко съумяват да погасяват в Монтана, Русе и Хасково. 

Нараства и средният размер на задълженията в страната, който към настоящия момент е 2 682 лева при 2 218 лева в края на 2020 г. Варна отново води класацията на градовете с най-съществен среден дял на необслужваните вземания – 3 732 лева. Най-малка е тази стойност в София-област – 1 900 лева. По отношение на броя нередовни платци след София-град се нареждат Пловдив, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Стара Загора.

Среден размер на дълга / лв

 

Ноември 2020                                            Януари 2022

Бургас

2,528

2,888

Варна

3,262

3,732

Видин

2,294

2,669

Враца

1,675

1,944

Кърджали

2,018

2,506

Монтана

1,607

1,980

Плевен

2,780

3,264

Пловдив

1,879

2,332

София - град

2,989

3,543

Източник: Frontex International

 

Потребителски кредити, ипотеки и кредитни карти са основните продукти, които формират общият обем на необслужваните заеми, сочат още данните на Frontex International. Мъже са повечето потребители в просрочие у нас – 60% от всички. С 33% по-голям спрямо жените е и средният размер, който те плащат през 2021 година.

Хората между 40 и 49 години формират най-голямата група клиенти както като брой, така и като общ обем непогасени задължения. Най-скромен дял имат младите потребители – тези до 29 г. с 4.79% от всички, както и хората над 70 години – 6.56%. 

 

Възраст

Дял /от общ брой клиенти/

Под 29 г.

4.79%

30-39 г.

21.66%

40-49 г.

30.67%

50-59 г.

23.77%

60-69 г.

12.55%

Над 70 г.

6.56%

Източник: Frontex International 

 

 

Вижте още: