Allianz Risk Barometer: Кибер опасностите са най-големият глобален бизнес риск за 2024 г.
• Изтичането на данни, атаките срещу критична инфраструктура или физически активи и увеличените случаи на зловреден софтуер с цел откуп предизвикват тревоги относно киберсигурността.

• 
Прекъсването на дейността остава на второ място с 31%, а природните бедствия бележат най-съществен ръст в сравнение с 2023 г. с 26% и се класират на трето място.
 
• Възприятието към риска се различава на регионално ниво относно изменението на климата, политическите рискове и насилието, както и недостига на квалифицирана работна ръка.

• 
Макроикономическото и пазарното развитие оглавяват класацията при рисковете в България със съответно 42% и 30%, а като нов риск на 5 място се нареждаопасенията от събития, породени от политическата обстановка в страната.


Allianz Comercial публикува 13-то годишно проучване на ключовите бизнес рискове по света, базирано на мнението на 3069 експерти от 92 държави.

Киберинцидентитекатозловреден софтуер с цел откуп, пробиви на данни и ИТ прекъсванияса най-големият риск за компаниите в световен мащаб през 2024 г., според Allianz RiskBarometerСвързаната опасност от прекъсване на дейността се класира на второ място. Природните бедствия (изкачвайки се от №6 на №3 на годишна база), пожарите, експлозиите (от 9 на №6 позиция) и политическите рискове и насилието (с покачване от №10 на №8) са най-бързо изкачващи се в най-новата класация от водещите глобални бизнес рискове, базирана на обратната връзка на над 3000 специалисти по управление на риска.

Макроикономическото и пазарното развитие оглавяват класацията при рисковете в Българиясъс съответно 42% и 30%, а като нов риск на 5 място се нарежда опасенията от събития, породени от политическата обстановка в страната.Промените на пазара и липсата на квалифицирани кадри също бележат ръст в класацията на рисковете за България(виж по-долу Топ 10 на рисковете в България).

Изпълнителният директор на Allianz Commercial Петрос Папаниколау коментира резултатите: Най-големите рискове и покачвания в тазгодишната класация Allianz RiskBarometer отразяват съществените проблеми, пред които са изправени компаниите по света в момента – дигитализация, промените в климата и несигурната геополитическа среда. Много от тези рискове вече стават реалностс екстремните метеорологични условия, зловредния софтуер с цел откуп и регионалните конфликти се очаква да изпитат устойчивостта на веригите за доставки и бизнес моделите още през 2024 г. Брокерите и клиентите на застрахователните компании трябва да са наясно с тях и да приспособят своите застрахователни покрития спрямо рисковете.“

Големите корпорации и средните и малки предприятия са обединени в опасенията си от едни и същи рискове – всички те се тревожат най-вече за киберсигурността, прекъсването на бизнес дейността и природните бедствия. Въпреки това, разликата в устойчивостта между големите и по-малките компаниисе увеличава, тъй като осъзнаването на риска сред по-големите организации нарасна след пандемията със забележим стремеж към подобряване на устойчивостта, отбелязва докладът. В контрастна по-малките фирми често не им достига време и ресурси, за да идентифицират и ефективно да се подготвят за по-широк набор от рискови сценарии и в резултат на това им отнема повече време, за да възстановят работата си след неочакван инцидент.

Тенденции, движещи киберактивността през 2024 г.

Кибер инцидентите (36%) се класират като най-същественият риск в световен мащаб за трета поредна година – за първи път с осезаема разлика от 5% точки. Те се считат за най-голямата опасност в 17 страни, включително Австралия, Франция, Германия, Индия, Япония, Обединеното кралство и САЩ. Пробивът и изтичането на данни се разглежда като най-сериозната киберзаплаха за респондентите на Allianz RiskBarometer (59%), следвани от атаки срещу критична инфраструктура и физически активи (53%). Увеличение на риска, свързан със зловреден софтуер с цел откуп (ransomware) – през 2023 г. се наблюдава тревожно възобновяване на този тип заплаха, с нарастване на застрахователните искове с повече от 50% в сравнение с 2022 г., поради което рискът се нарежда на трето място (53%).

„Киберпрестъпниците проучват активно начини да използват нови технологии като генеративен изкуствен интелект (AI) за автоматизиране и ускоряване на атаки, създаване на по-ефективен зловреден софтуер и фишинг. Нарастващият брой инциденти, причинени от лоша киберсигурност, по-специално в мобилните устройства, недостигът на милиони специалисти по киберсигурност и заплахата, пред която са изправени по-малките компании поради зависимостта им от ИТ аутсорсинг, също се очаква да стимулират киберактивността през 2024 г., обяснява Скот СейсГлобален ръководител по киберсигурност, AllianzCommercial.

Прекъсване на бизнес дейността и природни бедствия

Въпреки облекчаването на затрудненията по веригата за доставки след пандемията през 2023 г., прекъсването на бизнес дейностите (31%) запазва позицията си на втората най-голяма заплаха в проучването от 2024 г. Този резултат отразява взаимосвързаността във все по-променливата глобална бизнес среда, както и силното разчитане на веригите за доставки за критични продукти или услуги. Подобряването на управлението на непрекъснатостта на бизнеса, идентифицирането на тесните места във веригата за доставки и разработването на алтернативни доставчици продължават да бъдат ключови приоритети за управление на риска за компаниите през 2024 г.

Природните бедствия (26%) са един от най-активно изкачващите се в класацията, достигайки до 3, с три позиции нагоре. 2023 г. беше рекордна година на няколко фронта. Тя бе най-горещата година от началото на измерването на глобалните температури, докато загубите на застрахователите надхвърлиха 100 милиарда щатски долара за четвърта поредна година, водени от най-съществените щети от 60 милиарда щатски долара поради силни гръмотевични бури.

В световен мащаб бедствията са риск №1 в Хърватия, Гърция, Хонг Конг, Унгария, Малайзия, Мексико, Мароко, Словения и Тайланд, много от които са причинили някои от най-значимите събития през 2023 г. Горският пожар в Гърция в близост до град Александруполис през август 
миналата година е най-големият регистриран някога в ЕС. Междувременно тежките наводнения в Словения доведоха до едно от най-големите събития, причинявайки производствени забавяния и недостиг на части за европейските производители на автомобили.

Регионални различия и нарастващи и намаляващи рискове

Промените в климата (18%) не бележат промяна от досегашното си 7-мо място, но са сред първите три бизнес риска в страни като Бразилия, Гърция, Италия, Турция и Мексико. Имуществените щети по корпоративни активив резултат на по-чести и тежки екстремни метеорологични събития, са ключова заплаха. Секторите на комуналните услуги, енергетиката и промишлеността са сред най-изложените на този риск. В допълнение, нетните нулеви преходни рискове и рисковете на отговорност се очаква да се увеличат в бъдеще, тъй като компаниите инвестират в нови, до голяма степен непроверени нисковъглеродни технологии, за да трансформират своите бизнес модели.

Не е изненадващо, предвид продължаващите конфликти в Близкия изток и Украйна и напрежението между Китай и САЩ, политическите рискове и насилието (14%) е на 8-мо място от 10-то. 2024 г. също е година на множество избори в различни страни, в която до 50% от населението на света ще упражни правото си на глас, включително в Индия, Русия, САЩ и Обединеното кралство. Недоволството от потенциалните резултати, съчетано с общата икономическа несигурност, високите разходи за живот и 
нарастващата дезинформация, подхранвана от социалните медии, означава, че се очаква социалната поляризация да се увеличи, предизвиквайки повече социални вълнения в много страни.

Въпреки това, има известна надежда сред респондентите на Allianz Risk Barometer, че през 2024 г. може да станем свидетели на бурните икономически възходи и падения, изпитани след отшумяването на шока от COVID-19, което ще доведе до макроикономическо развитие (19%), п
онижаване от №3 до5. Перспективите за икономически растеж обаче остават слаби – далеч под 1% в големите икономики през 2024 г., според Allianz Research.

„Но този слаб растеж е необходимо зло: високата инфлация най-накрая ще остане в миналото“, казва Лудовик Субран, главен икономист в Allianz. „Това ще даде на централните банки известно пространство за маневриране – по-ниските лихвени проценти са вероятни през втората половина на годината и не по-късно от тогава, тъй като не може да се очакват стимули от фискалната политика. Ще обърнем внимание на значителния брой избори в световен мащаб през 2024 г. и на риска от по-нататъшни сътресения в зависимост от определени резултати.“

В глобален контекст недостигът на квалифицирана работна сила (12%) се разглежда като по-нисък риск в сравнение с 2023 г., падайки от №8 на №10. Бизнесът в Централна и Източна Европа, Обединеното кралство и Австралия обаче го определя като един от петте най-големи бизнес риска. Като се има предвид, че все още има рекордно ниска безработица в много страни по света, компаниите се стремят да заемат повече работни места, отколкото има хора, които да ги заемат. ИТ експертите или експертите по данни се смятат за най-предизвикателни за намиране, което прави този проблем критичен аспект в борбата срещу киберпрестъпността.

Пълния доклад можете да намерите тук.

%MCEPASTEBIN%

Вижте още: