Заплатите у нас ще растат два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г., прогнозира Allianz Trade

Експертите очакват около 2% увеличение на БВП за 2024 г. и 2,5% за 2025 г.

Заплатите у нас ще растат над два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г. Очакваният ръст е 9%, докато средногодишната инфлация ще се установи на нива от 4%. Това предвижда глобалният лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes) в регулярния си доклад за България. Така макар ръстът на възнагражденията да се забавя в сравнение с очакваните 13,5% за 2023 г., те ще изпреварват убедително увеличението на цените.

Въпреки това анализаторите на Allianz Trade очакват по-малък ръст на потребителските разходи – едва 2% за 2024 г. спрямо 5,5% и 3,7% съответно през 2023 и 2022 г., когато те бяха ключов фактор за развитието на българската икономика. Домакинствата ще бъдат по-консервативни в харченето от една страна заради по-малкото увеличение на заплатите и от друга заради нарастващите лихви и по-неблагоприятните условия за кредити.

Като основен двигател за икономически расте у нас през 2024 г. в годишния доклад на Allianz Trade се посочват публичните разходи. При тях се очаква ръст от близо 4% след свиване с около 1% през миналата година. Инвестиционната активност също ще се възстанови през следващите две години, движена от публични инвестиции, включително проекти, финансирани от Nеxt Generation EU. Така прогнозираният ръст на инвестициите за тази година е 4,2% при нулев растеж за 2023 г.

Анализаторите на Allianz Trade очакват българският износ да се възстанови бавно и постепенно успоредно с раздвижването на експортните пазари. Предвиждането за 2024 г. е за ръст от 4,2%, което идва след противоположната тенденция на свиване с 2,5% през 2023 г. Вносът обаче ще се възстановява по-убедително и така приносът на нетната търговия ще стане отрицателен.

Заплатите у нас ще растат два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г., прогнозира Allianz Trade

На база очакваната динамика прогнозата на Allianz Trade e за умерен растеж на българската икономика с около 2% ръст на БВП за 2024 г. и 2,5% за 2025 г.

“Наличието на валутен борд и традиционно предпазливата финансова политика на България осигуряват устойчивост. Валутният борд обаче до голяма степен неутрализира паричната политика, като ограничава използването й за противодействие на ценовия натиск от 2021 г. насам. Затова очакваме валутната стабилност да се запази, но ценовата стабилност няма да бъде напълно възстановена преди 2025 г.“, обяснява д-р Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade. „Прогнозата ни е България да се присъедини към Еврозоната най-рано през 2025 г.“, допълва той.

Бизнес средата в България е оценена като „адекватна с някои неотстранени слабости.“ Сред основните предизвикателства пред българската икономика експертите за поредна посочват нерешените проблеми с корупцията и ефективността на съдебната система, нестабилността на правителството и общественото недоволство от стандарта на живот. Те обръщат внимание и на уязвимостта от външноикономически сътресения заради голямата експортна зависимост.

Заплатите у нас ще растат два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г., прогнозира Allianz Trade

„Възстановяването на износа е глътка свеж въздух за българския бизнес, но не очакваме то да бъде нито бързо, нито лесно. Предвид усложнената икономическа обстановка в редица държави, които са сред традиционните експортни дестинации, както и глобалната прогноза на Allianz Trade за ръст на фалитите и тенденция на увеличаване на периодите на разплащане между фирмите, нашата препоръка към българските компании е за повишено внимание, проверка на контрагентите, прецизно следене на дължимите вземания и по възможност скъсяване на сроковете за получаването им. Застраховката на търговски кредити също е ключов инструмент, който помага на бизнеса да управлява риска и когато работи с познати партньори, и когато търси нови възможности и пазари.”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes (Allianz Trade) за България.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...