БАКБ е първата банка, която започва отпускането на гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнесаБългаро – американска кредитна банка и Българската банка за развитие подписаха споразумение за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малките и средни предприятия, които са пострадали заради епидемията от СOVID-19. Документи ще се приемат от 1 юни 2020 година в офисите на БАКБ.

След въвеждането на извънредно положение в България, редица фирми и организации преустановиха своята дейност за неопределен период от време, което създаде предпоставка за негативни последици за самите МСП-та. С цел да се минимизира отрицателното влияние върху предприятията, със сключеното споразумение между БАКБ и Българската банка за развитие МСП-та ще могат да получат до 300 000 лв. кредит, а гаранцията ще покрива до 80 % от отпуснатите средства. Очаква се, че от мярката ще се възползват основно бизнесите, които са най-силно засегнати от кризата, т.е. търговия, услуги, включително транспорт, логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Предложението е валидно за всички сектори на икономиката.

Приоритетно звено за БАКБ са малките и средни предприятия в страната и тяхното устойчиво развитие е важно за нас. Кризата с СOVID-19 показа, че инвестирането в иновациите, финансирането на устойчиви и регионални проекти е изключително важно за поддържането на баланса в икономиката. Това в особена степен важи за екологичните проекти, които традиционно банката подкрепя от години. Зелената трансформация в икономиката предстои и в това никой не се съмнява“, коментира Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ по повод сделката.

Споразумението беше подписано от Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор и Лорета Григорова, изпълнителен директор на БАКБ, а от страна на ББР подписи положиха изпълнителните директори Панайот Филипов и Николай Димитров.

В Гарантирания портфейл могат да бъдат включвани както съществуващи кредити, така и нови кредити за финансиране за ликвидни нужди, а желаещите да се възползват от кредитиране трябва да отговарят на някои условия, като спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. сравнено спрямо същия период в 2019 г., прекратени доставки от внос, отменени договори за износ , общо намаление на броя на заетите лица или затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.

Гратисният период за плащания по главница и лихва е до 36 месеца за портфейла за нови кредити, а лихвата се определя съгласно вътрешните правила на банката.

Крайният срок за кандидатстване за кредит по "Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19" е 23 декември 2020 г.

Вижте още: