Българо-американска кредитна банка (БАКБ) проведе днес редовното Общо събрание на акционерите си и чрез Електронната платформа за общи събрания на Централен депозитар (ЕПОС) с цел  съобразяване  с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.  Така БАКБ стана първата публична банкова институция, която използва ЕПОС в страната ни.
Мажоритарен собственик на БАКБ АД, който контролира 61.56% от капитала на банката е СиЕсАйЕф АД, а г-жа Цветелина Бориславова, която е председател на НС на БАКБ притежава 100% от капитала на прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД. "ЕлТиБиАй" ЕлЕлСи има дял от 35.70%, а останалите акции с право на глас (2.74%) са в ръцете на по-малки акционери.

„БАКБ, като универсална банка е активна както в сегмента за банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. Тя се превърна в основен партньор на бизнеса за развитието на ресурсно ефективна, конкурентноспособна и зелена икономика. Банката се стреми да  засили още повече пазарната си позиция в България и в същото време да  гарантираме устойчивото развитие на бизнеса, въпреки изключителните предизвикателства пред които всички  днес сме изправени.“, коментира г-жа Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ след Общото събрание на акционерите.

„Високо ценим, че БАКБ се довери за провеждането на Общото събрание на акционерите си на ЕПОС. Това демонстрира, че Банката е модерна и иновативна финансова институция, която в момент на глобална пандемия използва предимствата на електронната платформа, за да вземе корпоративни  решения при спазване на всички мерки за безопасност и грижа за участниците.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

В рамките на Общото събрание акционерите на БАКБ имаха възможност да гласуват онлайн или чрез пълномощник по предложенията от дневния ред. Чрез ЕПОС беше предоставено автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранието, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на протокола с основните реквизити.

ЕПОС е предназначена за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина като: емитент, което организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието. ЕПОС се поддържа на два езика – български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата.

Платформата е достъпна на сайта на Централен депозитар: от началната страница чрез избор на бутон „Вход към електронна платформа за общи събрания” или от линк: http://epos.csd-bg.bg

Вижте още: