Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха гаранционно споразумение за предоставяне на гаранции по отпускани кредити на малки и средни предприятия (МСП) по програма COSME в размер на 70 милиона лева.

По силата на споразумението Банка ДСК ЕАД ще ползва гаранция за предоставяне на инвестиционни кредити, оборотни кредити, кредитни линии и овърдрафти на малки и средни предприятия. Програмата включва кредитиране на компании от всички сектори на икономиката, без традиционно изключените (производство и търговия с алкохол, хазарт, оръжия и др.). Размерът на гаранцията е 50% от стойността на кредита, а срокът е до 10 години от отпускането му.

Чрез подписаното Споразумение Банка ДСК ЕАД ще осигури на своите клиенти от сегмент малки и средни предприятия по-лесен достъп до финансиране и стимул да развиват своя бизнес чрез нови проекти.

COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни бизнеси, която цели подпомагане на достъпа до финансиране за тях. Финансирането се осъществява благодарение на Гаранцията, предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Една от основните цели на програмата е да осигури по-добър достъп до финансиране за МСП през различните етапи, през които преминава бизнесът им. Посредством механизма за гарантиране на заеми програмата предоставя гаранции и насрещни гаранции на финансовите институции, така че те да могат да предоставят повече кредити и лизингово финансиране на МСП.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.