Бюджет или фантасмагория?

Вече излязоха подробните данни за изпълнението на бюджета към края на месец март.

Ситуацията с приходите от ДДС не се е подобрила. Към края на март са събрани само 21.5% от планираните приходи от ДДС за годината.

За да върви изпълнението на приходите от ДДС по план, събраните към края на март трябва да са поне 25%.


В номинално изражение това е дупка от около 600 млн. лв. в приходите от ДДС само за периода януари-март. През първото тримесечие има номинално покачване на приходите от ДДС със 149.9 милиона спрямо същия период на 2023.

Това е 3.9% увеличение, т.е. в реално изражение като отпишем ефекта на инфлацията приходите от ДДС на практика не се покачват. Толкова за мерките за събираемост на Асен Василев.

Напомням отново, че в Бюджет 2024 се заложи нетно увеличение на приходите от ДДС с 2.5 милиарда спрямо 2023.

Откъде ще дойдат тези милиарди през останалите три тримесечия на 2024 когато в първото държавата успява да събере едва 150 милиона лева повече?

Абсолютна фантасмагория.

Вижте още: