Бордът на управителите на ЧБТР проведе годишната си среща онлайнБордът на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) проведе своята 22-а годишна среща под председателството на Украйна. Поради рестрикциите заради пандемията от COVID-19 срещата бе проведена чрез телеконференция.

Бордът на управителите оцени операциите на банката и одобри финансовите отчети за 2019 г. 2019 г. беше първата от въвеждането на средносрочната стратегия и бизнес план за 2019-2022, чиято цел е значително да разширят оперативната активност и влиянието върху развитието в следствие от операциите на банката. В течение на годината банката увеличи своите бизнес цели и достигна рекордни нива на нова операционна активност на силно конкурентен пазар. Бордът на директорите на банката одобри 32 нови проекта на стойност над 1 млрд. евро, което е увеличение с близо 87% в сравнение с нивата от 2018 г. Новите ангажименти (подписани договори) са с 36% повече до над 842 млн. евро. Разходите достигнаха 872 милиона евро, което е увеличение с 52% спрямо 2018 г. Портфейлът на операциите на банката в края на годината надхвърли 1,85 млрд. евро. Банката регистрира нетен доход за 16-та поредна година, който съветът реши да отнесе към общия резерв и излишък, за да подкрепи оперативната дейност на банката.

Съветът на управителите подкрепи решението на банката при коронавирусната пандемия да направи приоритет подкрепата за спешните мерки, предприети от държавите-членки за минимизиране на въздействието на пандемията и за стимулиране на икономическото възстановяване, фокусирано върху най-засегнатите сектори, включително здравеопазването и другата ключова инфраструктура, малкия и средния бизнес в региона.

Съветът реши, че Република Албания ще председателства Съвета на управителите на 23-то годишно събрание на ЧБТР през 2021 г. Мястото и датата на годишната среща за 2021 г. ще бъдат определени допълнително. Управителите на централните банки в Република Армения и Република Азербайджан ще бъдат заместник-председатели на Бърда на гуверньорите. Банката ще разгледа възможността за провеждане на годишните събития в Одеса, Украйна до края на тази година, в зависимост от развитието на пандемията.

Вижте още: