1657663-1Очаква се икономиката на Европа да премине от период на шок към поетапно възстановяване, като неговият темп ще бъде различен по сектори, прогнозираха Грегорж Шилевич, регионален икономист на Кофас груп и Деклан Дали, изпълнителен директор на Кофас за ЦИЕ. По време на регионалния уебинар на тема „Икономиките в ЦИЕ след премахване на ограниченията“ те обявиха, че с изменението на кривата на заразените хора по света, през второто тримесечие на 2020 г. се наблюдава по-бързо възстановяване на някои сектори като фармацевтичния, хранително-вкусовия и секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и по-слабо в сектори като автомобилния и транспортния.

Започва постепенно и плавно съживяване на бизнеса, но индикаторите сочат, че темпът на възстановяване ще бъде много различен по сектори. Достигнахме до следващото ниво на развитие и преминаване през шока, но възстановяването ще бъде бавно и постепенно. В случай на преминаване на икономиката през базовия сценарий, без втора вълна на зараза през есента, очакваме позитивно развитие на макроикономическите индикатори.“, сподели Грегорж Шилевич

Три месеца след началото на възстановяването, икономиката е все още далеч от възвръщане към нормалните си темпове. Въпреки че ставаме свидетели на все повече добри новини и позитивни индикатори на макро ниво, все още се наблюдава изоставане между макроикономическите и микроикономическите показатели. Сектори като автомобилния и транспортния остават силно засегнати, наред със сектори като енергетика, текстил и търговия, като при последните вече започват да се отчитат известни подобрения. Очаква се тяхното постепенно възстановяване, в случай че не се появи втора вълна на вируса.

Според Шилевич, несъмнено ни очаква рецесия, която ще бъде много по-тежка от тази през 2009 г. Въпреки очакваното постепенно възстановяване през 2021 г. ( + 5,1%) и при липсваща втора вълна от пандемията от коронавирус, БВП ще бъде между 2 и 5 пункта по-нисък в Съединените щати, Еврозоната, Япония и Обединеното кралство, в сравнение с нивата от 2019 г.

Съгласно последните данни, Кофас отчита рязко свиване на продажбите на дребно в България през месеците март и април, съпоставено с тези през януари и февруари, а основната причина за това са въведените мерки, свързани с овладяването на разпространението на COVID-19. Различни са показателите в Румъния и Унгария, които не само остават непроменени, но и дори са положителни. Въпреки регистрирания рязък спад, икономистите посочиха позитивната си прогноза за страната ни, като очакват ръст на БВП от 6%.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...