1518243До края на месеца е ранната регистрация за второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация

До 31 октомври е периодът за ранна регистрация за участие във второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация IFA(International Fiscal Association). Събитието ще се проведе на 8 и 9 ноември 2018 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Юридическия факултет към Софийския университет.

Основни партньори на конференцията са DELOITTE – международна компания в предоставянето на одиторски услуги, консултинг, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска, данъчни и правни услуги на определени клиенти и VIVACOM – компания за иновативни и ефективни технологични решения.

Темата на второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация IFA е „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“.В програмата ще бъдат разгледани проекти и предложения на Европейската комисия, както и възможностите на модерните технологии във връзка със събирането на ДДС и превенцията на ДДС измами. Специално внимание ще бъде отделено на влиянието на решенията на Съда на ЕС върху българското право по отношение корекциите на начислен ДДС и използван данъчен кредит в съдебната практика.

Бъдещето на ДДС и електронната търговия, окончателна система и облагаема стопанска дейност, както и бързите поправки и тяхното отражение в България са сред другите акценти от първия ден на събитието. Ще бъде представена и позицията на българската данъчна администрация относно ДДС реформите.

Вторият ден на международната конференция ще акцентира върху различни аспекти на дигиталната икономика. Ще бъде представена Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, а от Министерство на финансите ще разгледат връзката между дигитална икономика и данъчно облагане. В програмата са заложени предложения на Европейската комисия и връзката с данъчните спогодби, дискусия за виртуалното място на стопанската дейности характеристиката на данъка върху дигиталните услуги. 

Лектори са представители на Европейската комисия, Организацията за Икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), преподаватели от реномирани европейски университети, практици от европейски кантори, съдии, данъчни служители и други.

Конференцията е насочена към ръководни и други длъжности в данъчните администрации и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, финансови директори, съдии, преподаватели, учени, юристи, счетоводители, одитори и студенти.

Организатор на събитието е IFA България – сдружение, основано през 2012 година и признато от IFA - Международната данъчна асоциация през 2014 година. В българската организация членуват вече над 60 корпоративни и индивидуални професионалисти, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори.

Международната данъчна асоциация, създадена през 1938 г. със седалище в Кралство Нидерландия, е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси. Сред основните ѝ цели са проучването и развитието на международното и сравнителното право по отношение на публичните финанси, и в частност международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...