ДЗИ предлага инвестиционно-застрахователна програма с еднократна премия – ЕвроХоризонт

ДЗИ пусна в продажба своя нова инвестиционно-застрахователна програма с еднократна премия, наречена „ЕвроХоризонт“.

Програмата е алтернативно решение на банковите депозити. Основният акцент е върху гаранцията на нетната инвестирана сума, както и върху възможността за допълнителна доходност. В допълнение, продуктът предоставя застрахователна защита в случаите на смърт, вследствие на злополука. Премиите, платени по лична застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, могат да намалят данъчната основа с до 10%.

Инвестицията при ЕвроХоризонт е в структурирания инвестиционен фонд Global Selection Timing 100-1 – фонд с фиксирано начало и край, който инвестира в кошница от активи на компании с висока пазарна капитализация. Фондът е с рисков индикатор 1 от 7, което означава, че е подходящ дори и за инвеститори с консервативен рисков профил.

„Продуктът е финансово решение, което съчетава защита на първоначалната инвестиция, като едновременно с това да ва възможност за допълнителна доходност. При постигнато положително изменение на стойността на дяловете от инвестиционния фонд на падежна дата, клиентите могат да получат допълнителна доходност, или най-малко инвестираните средства в структурирания инвестиционен фонд“, каза Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Продуктът ще се продава с ограничена емисия само до 06.12.2022 г.

ДЗИ предлага инвестиционно-застрахователна програма с еднократна премия – ЕвроХоризонт

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...