Минималната работна заплата е политическа дъвка, а не средство за увеличение на доходите

Единственият смислен мерител за това какво трябва да е минималното заплащане, е производителността на труда.

Обвързването на Минималната работна заплата със средната ще е пагубно, заради изкривяването в измерването на последната. Достатъчно е да сравним стойностите в съседните Видин и Враца, заради заплатите в АЕЦ Козлодуй. Ако се използва медианната работна заплата пък излиза, че трябва да намалим МРЗ от сегашното й ниво.

Пред икономиката ни има много по-големи проблеми от МРЗ, свързани главно с управлението на публичните ни финанси. Предприемачи и работници са едно, държавата не трябва да се меси в техните отношения, а да ги подпомага както може.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...