Еврогрупата се фокусира върху плана за разширяване на банковия съюз

Финансовите министри разгледаха плановете за възстановяване на България и Швеция.

На свое заседание членовете на Еврогрупата обсъдиха предварителните планове, представени от България и Швеция, начертаха и мерки за раширяване на банковия съюз по предложение на лидера на организацията Паскал Донъхю.

В програмата е записано, че допълването на съюза е една от основните европейски цели, с която да се укрепи европейският финансов сектор.

Още през декември 2020 на срещата на високо ниво лидерите на Еврогрупата проведоха разговори и постигнаха принципно съгласие за стъпките и времевата рамка по всички ключови въпроси за допълването на банковия съюз.

Лидерите още веднъж препотвърдиха поетите ангажименти по време на срещата във Версай на 10-11 март 2022 година.

По време на форума на ECOFIN този месец министрите се фокусираха върху икономическото възстановяване на Европа и обмениха своите виждания относно плановете за възстановяване, представени от България и Швеция.

Българският план съдържа грантове на стойност 6.3 милиарда евро, докато шведския - 3.3 милиарда евро.

Според зададените параметри, най-малко 37% от разходите трябва да бъдат отделени за борба с климатичните промени и най-малко 20 на сто да са за постигане на дигитални цели.

Извън тези две основни области, инвестициите ще бъдат насочени към устойчив, умен и иновативен растеж, социална и териториална кохезия, здравеопазване, икономически цели и политики, насочени към следващото поколение.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...