Европа е в техническа рецесия

Брутният вътрешен продукт на еврозоната отчита спад от 0,1% за първото тримесечие на 2023, спрямо четвъртото на 2022.

Прогнозите бяха за ръст от 0,1%.

Данните за четвъртото тримесечие на 2022 г. пък бяха ревизирани до спад от 0,1% на тримесечна база, което поставя еврозоната в лека техническа рецесия.

Лека, защото спадовете са близки до нулата, но и индикация, че охлаждането на икономиките е процес, който се развива.

Какво е рецесия?

Рецесията е значително понижение на икономическата активност, която продължава месеци или дори години.

Икономиката на дадена страна е изпаднала в рецесия, когато в рамките на определен период има отрицателна динамика на брутния вътрешен продукт (БВП), производствената активност и доходите се свиват, безработицата се увеличава, а продажбите на дребно спадат, отбелязват експерти, цитирани на сайта на списание "Форбс".

Рецесията се смята за неизбежна част от бизнес цикъла - последователността от растеж и спад, с които се характеризира икономическото развитие на една страна.

Когато изпадне в рецесия, икономиката на дадена държава изпитва сериозни затруднения, много хора губят своята работа, продажбите и съответно оборотът на фирмите намаляват и като цяло реалното производство бележи спад. Определянето на момента, когато националната икономика официално е в състояние на рецесия, зависи от различни фактори.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...