Финансите на държавата са на път да експлодират

От изтеклия в общественото пространство доклад на Министерството на финансите става ясно, че управлението на публичните финанси е поставено под огромно напрежение. Ако държавният бюджет запази вече приетите политики и тези, които вече са заложени за 2023 г. то бюджетният дефицит ще експлодира до близо 7% от БВП. Всъщност това не е изненада в контекста на големия ръст на разходите, прехвърлянето на голяма част от капиталовата програма от 2022 към 2023, повсеместния политически популизъм и т.н. Неща, които коментираме доста още от средата на 2022 г.

В доклада се констатират много притеснителни сценарии. България ще срещне сериозни предизвикателства пред бъдещото финансиране на един голям дефицит (над 3% от БВП), като от МФ дори пишат „При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от МВФ, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условие за предоставянето на заема“. Самото споменаване на опцията за заем от МВФ показва големите проблеми пред фискалната стабилност.

На извънредния брифинг на МФ, министър Велкова потвърди, че ако държавният дефицит се изпусне от контрол това поражда риск за устойчивото функциониране на паричния съвет у нас. В текста също така е написано, че ако настоящите параметри на бюджета се запазят се поражда риск от „…поставяне на условия за промяна на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото“. Подобно твърдение обаче трябва да се обоснове с доста солидни аргументи и доказателства, защото е изключително сериозна заплаха.

Въпреки, че на пръв поглед такива констатации са стряскащи, те най-малкото показват колко важна е фискалната дисциплина за функционирането на цялата икономика.

Вижте още: